uppdateras

Vad är priset man betalar av att implementera ett korrupt politiskt och finansiellt system – som man sen prackar på andra länder – världen över – och lämnar dessa länder utan alternativ? Den frågan bör varje svensk nu ställa sig i takt med att det bankfinansiella systemet inte längre bär sig på grund av skuldmättnad – vilket kommer föranleda att så som vi lever och har levt – kommer vi aldrig någonsin igen att leva. Dessutom – inte nog med att banksystemet är mättat på skuld – vi står inför en helt ny situation i mänsklighetens historia – där människor genom information kommer kunna vägleda och styra sig själva på ett sätt som aldrig tidigare har kunnat vara möjligt. Vi rör oss alltså mot en helt ny värld – och det som är viktigt idag – kommer inte vara viktigt imorgon. De människor som står längst ifrån den nya världen – det vill jag hävda är svenskar – som med sin arrogans om sin egen förträfflighet över andra – kommer tvingas att komma till insikt om saker som en svensk kunnat blunda för allt för länge. Till exempel detta med att utkräva ansvar för sig själv och sina åtaganden. För den tiden där man planerar fredagsmys och lägger över ansvaret på hur samhället sköts på andra människor i vårt samhälle – den tiden är förbi.

I framtiden gäller att vi ALLA tar ansvar för det samhälle vi alla vill ha gemensamt – eftersom det är invånarna i Sverige som utgör samhället och som därmed präglar detsamma. Om du tycker att Sverige är på väg åt fel håll – borde man börja med att granska sig själv för att komma till insikt, för att sedermera börja utvecklas och gå åt ett annat håll. Och vi ska inte gå tillbaka – vi ska gå framåt! Däri ligger utvecklingen för samhället.

Den svenska arrogansen har svenskar kunnat hålla sig med allt för länge – bortskämda av ett samhälle som inte kräver ansvar – utan där pengar är den bärande drivkraften – trots att pengar består av räntebelastade skulder.

Sverige är ingen humanitär stormakt – vi har faktiskt väldigt lite att glädja oss åt av den svenska historian de senaste hundra åren. Till exempel: det är Sverige som har skapat nazism – och vi har lurat väldigt många människor till Sverige för att försörja svenskarnas skenade räntekostnader till följd av att vi är världens mest överbelånade människor i Sverige. Vi är fullkomligt patetiska – och det är dags att inse det nu – och att erkänna det för sig själv – för att förmå att utvecklas och för att dra Sverige åt ett annat håll. Det gäller att vissa av oss börjar gå – och den stora massan kommer därefter följa efter.

Varje svensk bör ställa sig den inledande frågan: vad är priset man betalar av att implementera ett korrupt politiskt och finansiellt system – som man sen prackar på andra länder – världen över – och lämnar dessa länder utan alternativ?

 

Andreas Swedberg

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige