Andreas Swedberg

Svensk polis och svenska politiker bär skulden och ansvaret för helgens upplopp. Det är de som ska ha skit och det är dom som ska kritiseras.  Detta då att när man väl har kommit till insikt om hur Sverige styrs i grunden, och hur den geopolitiska agendan för landet ser ut, ter sig polisens agerande under helgens kravaller/upplopp som mindre märklig, utan snarare som uppenbar och självklar. Det känns rätt naturligt att polisen medvetet skapade alla helgens upplopp, och det är svensk polis som bär skulden för dom. Detta då det är uppenbart att polisen tjänar makten – och inte folket – och polisen och landets politiker och dess makthavare vill ha splittring och konflikter. Dom älskar det! Det innebär att helgens upplopp är skapta i ett polariseringssyfte, vilket gör att alla de som har gått ut och kastat sten, tänt eld på grannars bilar och tänt eld på sina skolor – är att betrakta som nyttiga idioter.

Rikspolischef Anders Thornberg säger idag att helgens kravaller har starka kopplingar till gängkriminalitet.

– Vi har misstankar om att de inblandade har kopplingar till kriminella gäng, säger Anders Thornberg.

I slutet av juni förra året skrev jag en krönika där jag ställde en fråga, huruvida det kan existera gängkriminalitet på ett djupare plan, det vill säga – kan det existera gängkriminalitet vars geopolitiska agenda och långsiktiga planering som staten inte kontrollerar? Skulle till exempel Wallenberg riskera att förlora kontrollen av sina företag åt personer som kastar sten och som eldar upp sina egna skolor och bilar? Det är knappast troligt. Så varför har man skapat utanförskapsområden – och en tro hos svenska folket – att gängkriminella tar över allt fler områden och att polisen förlorat kontrollen? Eller kanske hellre: varför tillåter polisen gängkriminella tända eld på skolor, kasta sten och bete sig som ligister? Varför väljer polisledningen att inte ta en konfrontation mot upplopp, när polisen vet att konfrontation leder till att ordningen återställs:

Direkt efter att polisen avlossat skott vände stämningen under det våldsamma upploppet i Navestad i Norrköping under söndagen. Det säger en av poliserna som deltog i insatsen till Norrköpings Tidningar.

– Det var som att vända på en hand, det lugnade ner sig direkt, säger polisen.    

I Sverige finns det inbyggda konflikter – eftersom man medvetet har skapat dom. Det är klassiskt att styra genom att hålla folket i skräck. Att ”härska genom att söndra”. Sverige är inget undantag. I Sverige finns AFA, BLM, NMR, AfS, M, L, S, MP, V, SD, C, KD, RFSL, RFSU, partiet Nyans, Expo, Aftonbladet, Expressen, DN, Samtiden, Riks, Samnytt, TV4, SVT och så vidare och så vidare i all oändlighet. Det vill säga – i Sverige finns det många inbyggda konflikter för att hålla det svenska folket splittrat: det är samordnat, kontrollerat och styrt så. Tro inget annat!

Demonstrationerna och upploppen i helgen hade aldrig behövt inträffa – om det inte är meningen att det ska ske – och det bestämmer politiker och polis – det gör inte stenkastande nyttiga idioter. Eftersom stenkastande nyttiga idioter saknar långsiktig planering – eller de saknar planering över huvud taget.

Det är alltså polisen och politiker som har skapat helgens upplopp- i syfte att härska genom att söndra. Också med vetskap om att svenska politiker är prostituerade, kan man inte förvänta sig ett annat resultat än det vi har. Det är alltså hos svenska politiker och svensk polis man ska lägga skulden.

Är man inte nöjd med rådande samhälle, så får man faktiskt ta sitt samhällsansvar – det vill säga informera sig själv om hur Sverige styrs i grunden – för att därigenom förmå att växa som individ – och utvecklas. Eftersom ett samhälle endast kan utvecklas om individer utvecklas. Det är upp till var ocn en att visa vilket samhälle vi vill ha framöver.

 

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat
Sverige är kärnan i den djupa staten – Sverige är genomkorrupt

 

Leave a Reply