uppdateras

Stöd till krisbanker har riktats till banker i USA och Europa: SVB, Signature Bank, Credit Suisse och nu senast First Republic Bank. Den snabba undsättningen har lugnat investerarna tillfälligt, men oron för vidare spridning och i slutändan en global finanskris kvarstår. Det skriver Reuters.

2019 skrev konsultföretaget McKinsey i sin rapport att en majoritet av världens banker är för svaga att överleva nästa lågkonjunktur, trots det är det många som påpekar att bankerna är betydligt bättre finansierade och hårdare reglerade för att krisen 2008 ska kunna upprepas. Hur går det ihop, när vi redan har sett banker gå under samtidigt som amerikanska myndigheter är ”extremt oroade” att fler banker kommer att gå på obestånd efter kollapsen av Silicon Valley Bank?

De stöd i form av nödpaket som man nu har tagit till som åtgärd för att ge konstgjord andning åt banksystemet, är det givetvis många banker som söker understöd. Till exempel har amerikanska banker sökt nödlikviditet till ett rekordbelopp från Federal Reserve de senaste dagarna.

REDAKTIONEN

Relaterat

De största bankerna i USA pumpar in 300 miljarder i krisbank

Krisande Credit Suisse får låna 570 miljarder från centralbanken

Credit Suisse – en bank som borde vara för stor för att krascha?

Du kan inte räkna med lägre räntor i Sverige!

 FED överväger hårdare regler för medelstora banker

Myndigheter är ”extremt bekymrade” att fler banker ska kollapsa

Silicon Valley Bank kollapsade på grund av dålig styrning

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige