uppdateras

Inom brottsbekämpning använder man sig av stingoperationer som en vilseledande operation utformad för att fånga en person som begått eller begår ett brott. En typisk stingoperation innebär att en hemlig lagtjänsteman/brottsbekämpare eller detektiv spelar en aktiv roll som kriminell partner eller potentiellt offer och spelar med tillsammans med den misstänktes kriminella handlingar för att samla in bevis för att styrka brott mot den kriminella. Massmediajournalister tar ibland till stingoperationer för att till exempel spela in videos och sända dem i nyhetssändningar för att avslöja kriminella grupperingar eller kriminell verksamhet.

Stingoperationer är vanligt förekommande i många länder – till exempel i USA – men de är inte tillåtna i andra länder -så som i Sverige eller i Frankrike. Det finns förbud mot att utföra vissa typer av stingoperationer – som i Filippinerna – där det är olagligt för brottsbekämpande myndigheter att utge sig för att vara knarkhandlare för att gripa köpare av illegala droger.

Exempel på stingoperationer:

  • Man erbjuder gratis evenemangs- eller flygbiljetter för att locka rymlingar från sitt gömställe
  • Man placerar ut en viss bil för att fånga en biltjuv
  • Leverera sprängämnen (äkta eller falska) till en blivande terrorplan
  • Utger sig för att bekämpa fiender till den djupa staten när man i själva verket bekämpar den djupa staten

 

Andreas Swedberg

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige