uppdateras

Ordet empati har ingen bäring på verkligheten eftersom att ordet empati betyder att ha förmågan att uppleva (Känna) och förstå andra kännande individers känslor. Om inte känslan är individuellt enskild för varje människa tillika varje individ av jordens alla 7,7 miljarder människor, innebär det att det är helt omöjligt att känna varandras känslor. Rörigt inombords tänker man ju då, ordet (Empati) betyder just detta.

Erik Wellander språkvårdsprofessorn i “riktig svenska” visste precis vad han gjorde. Läs gärna vår artikel för mer information om Erik Wellanders gärning och hur han fördummade svenska språket; Skriv klart, enkelt och kort,

En känsla är en biokemisk reaktion inne i dig själv; dina celler, ditt blod, ditt hjärta – allt som är just bara ditt, och det som är liksom händer inom dig och det som tillhör bara dig själv. Egenmakt är också just bara din egen.

Vi kan inte transportera våra känslor på en vagn till någon annan människa varken genom telepati eller spåkulor eller något annat, känslor kan inte flyga. En känsla du får stannar bara hos dig själv i ditt inre, det går inte att dela en individ, den är odelbar.

Det gör att ordet Empati är helt verkningslöst, då det samtidigt är helt betydelselöst eftersom ordet saknar relevans i det svenska språket.

 

Håkan Halvarsson

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige