uppdateras

Det är många som vill påverka oss att tänka eller agera på olika sätt för att vi ska anpassa oss efter deras agendor och problemformuleringar. I riksdagen sitter 8 politiska partier representerade som alla har egna agendor och förhåller sig till olika problemformuleringar, även om inget av dessa partier berör problemet med skenande räntekostnader och evig skuldsättning. Men de lägger likväl fokus på andra frågor så som miljö, näringsliv, invandring, vurmande för terroristorganisationer, brott och straff med mera. Ungefär som; att om vi lägger fokus på en och samma fråga, och får gehör för denna fråga, så kommer allt bli bra i samhället. Är det verkligen så det fungerar?

Även De Fria, som säger sig vara en löst sammansatt organisation, jobbar utifrån en given agenda. Det innebär att de också har mål med att få ut sin information och propagera för en samhällsförändring som bygger på att få en mer upplyst befolkning för att kunna implementera ett nytt ekonomiskt system.

Så oavsett vem du lyssnar på och oavsett vem du väljer att följa – så ska du ha i åtanke att de du väljer att lyssna på – är sig själva närmast – alltid. Och om problemformuleringen bygger på att peka ut andra som onda människor – för att framställa sig själv som god – så bör man förhålla sig kritisk och fortsätta fokusera på verkliga problem. För det är fortsatt som så att det är människorna i ett samhälle som avgör hur samhället ska formas – och vi har bara information att förhålla oss till för att förmå att navigera och leda oss själva. Och även om vi alla får samma information – skulle vi förhålla oss till den annorlunda, beroende på den miljö och så vidare vi är uppväxta i liksom de erfarenheter vi har med oss.

Att vara ”vaken” innebär helt enkelt olika saker för olika människor – beroende på vilken information man väljer att lyssna på, hur man bearbetar information och vad man gör med den information man får.

Människor av idag kanske vill göra sig fria från att vara beroende av ledare – men människor av imorgon kanske resonerar annorlunda? Och hur ska människor kunna navigera känslomässigt utan att det finns människor som stakar ut vägar och ger alternativ åt andra människor? Kontentan i detta resonemang är; du kommer aldrig bli fullt upplyst, du kommer alltid stöta på människor som vill gynna sig själva av din okunskap. Du kommer alltid vara beroende av andra människor på din vandring på den här planeten.

Du har att förhålla dig till att vara kritisk, lyhörd och angelägen av att förkasta dåliga idéer för bättre och mer sunda idéer. Vem som är ond och inte är upp till betraktaren att avgöra. Man är alltid sig själv närmast – välj vem du lyssnar på med omsorg – och lyssnar du bara på en person – bör du vidga ditt perspektiv och ta dig ann andra synsätt eller annan information för möjlighet att kunna navigera dig själv bättre.

BLADETs hållning är att många som sysslar med upplysning gör det för att tjäna sina egna intressen för att fylla sina fickor på andras godtrogenhet. Som att måla ut en gemensam fiende och uppmana till krig för att bekämpa fienden – i tron om att något gott ska komma ut av det – eller att det finns personer som inte tjänar eller vinner på att förgöra någon annan.
”Den enes död, den andres bröd” och så vidare.

Välj vem du lyssnar på – och reflektera över varför du lyssnar på just den personen – och varför du tillåter den personen att vägleda just dig. Förhåll dig kritisk – alltid. Om någon lovar dig himmelriket – var observant på att du inte hamnar i helvetet.

 

ANDREAS SWEDBERG

 

Leave a Reply