uppdateras

Nikola Tesla utvecklade en jordbävningsmaskin, samtidigt krediteras Tesla för att ha arbetat med okända energikällor, att bli kontaktad av UFO, orsakat Tunguska-explosionen av en dödsstråle – utöver att ha utvecklat en jordbävningsmaskin. Man kan väl därmed fastslå att Nikola Tesla var en stor tänkare med säregna egenskaper, där mycket av vår moderna teknik har vi att tacka Herr Tesla för.

Nikola Tesla är idag välkänd för sitt arbete med elektricitet och energi. Han utvecklade växelströmssystemet som gjorde det möjligt att överföra el över stora avstånd, och arbetade även med trådlös kommunikation och energiöverföring. Han var en briljant tänkare, men också väldigt excentrisk.

År 1896 arbetade Tesla med svängningar som skulle användas för energiöverföring. Tanken var att skapa en ångdriven oscillator, som kunde skapa olika frekvenser. Om frekvensen matchade resonansfrekvensen, bör en mottagningsanordning omvandla de mekaniska svängningarna tillbaka till elektrisk ström.

År 1897 var enheten klar och 1898 skulle han ha lyckats vibrera sitt laboratorium på 48 E. Houston St., New York, nog så att oroliga grannar ringde polisen och ambulansen, av rädsla för att en jordbävning skulle inträffa. Tesla förklarade senare denna princip för reportern Allan L. Besnson, som i februari 1912 publicerade en artikel om Teslas jordbävningsmaskin i tidningen The World Today:

”Han stoppade sin lilla vibrator i rockfickan och gick ut för att jaga en halvuppförd stålbyggnad. Nere i Wall Street-distriktet hittade han en, tio våningar av stålram utan en tegelsten eller en sten lagd runt den. Han klämde fast vibratorn på en av balkarna, och krånglade med justeringen tills han fick den.

Tesla sa till slut att strukturen började knarra och vibrera och stålarbetarna kom till marken panikslagna och trodde att det hade varit en jordbävning. Polis kallades till platsen. Tesla stoppade vibratorn i fickan och gick därifrån. Tio minuter ytterligare och han kunde ha lagt byggnaden på gatan. Och med samma vibrator kunde han ha släppt Brooklyn Bridge i East River på mindre än en timme.”

Tesla föreställde sig att använda vågorna som genererades av hans jordbävningsmaskin tillika uppfinning för fredliga syften. En enhet skulle omvandla elektricitet till vibrationer. Tesla skulle sedan använda stenarna i underjorden för att skicka vibrationerna till en andra enhet. Denna mottagningsenhet skulle ta upp vibrationerna och omvandla svängningarna till elektricitet, för att användas lokalt. Faktum är att Tesla, enheten, bestående av en kolv som vibrerade i en cylinder, redan var tillräckligt kraftfull för att vibrera en hel byggnad. Bara en försiktighetsåtgärd var nödvändig.

Om Tesla är tillräckligt kraftfull, kan hans maskin matcha jordens frekvens och till och med orsaka jordbävningar.

Ändå, på 1930-talet, föreställde Tesla sig att använda mindre enheter för att avlasta energi från jorden, i det här fallet, för att förhindra jordbävningar. Teslas ”telegeodynamik”-system lyckades dock aldrig komma längre än prototypen. Enheten var i verkligheten inte tillräckligt kraftfull för att skicka energi tillräckligt långt.

Dämpningen av svängningarna av strukturer och underjorden var alldeles för stark. En annan idé av Tesla var mer framgångsrik. Han föreställde sig att använda vibrationerna som genererades av hans enhet för att prospektera underjorden. Vågor som skickas in i underjorden skulle reflekteras av hinder eller olika stenar. Genom att observera de återkommande vågorna kan en geolog kanske se underjorden. Det är denna grundläggande idé som moderna seismologer använder. Pulser av energi, genererade av elektromagnetiska enheter, kontrollerade explosioner eller mekaniska kolvar, skickas djupt ner i underjorden reflekteras eller avböjs av geologiska strukturer. De reflekterade signalerna kan sedan användas för att rekonstruera en modell av underjorden.

Om du vill hitta universums hemligheter, tänk i termer av energi, frekvens och vibration.
Nikola Tesla

REDAKTIONEN

Relaterat

Musk dumpar Tesla – har sålt aktier för 37 miljarder

President Biden vill granska Musks relation till andra länder

2024 siktar Tesla på att lansera sin robottaxi

ELON MUSK: Vi behöver mera olja!

ELON MUSK: StarLink har blivit ombedd att censurera ryska nyheter