uppdateras

S6G reaktorn är en marin reaktor som används av den amerikanska flottan för att tillhandahålla elproduktion och framdrivning av attackubåtar av Los Angeles-class.

S6G-beteckningen står för:
S = Ubåtsplattform
6 = Sjätte generationens kärna designad av entreprenören
G = General Electric var den kontrakterade konstruktören

Denna kärnreaktor designades av General Electric för användning på attackubåtar av Los Angeles-class. S6G-reaktoranläggningen består av reaktorns kylvätska, ånggenerering och andra stödsystem som levererar ånga till maskinrummet. S6G är en 165 megawatt (MW) reaktor som driver två 26 MW ångturbiner.

Maskinrummet av Los Angeles-class innehåller också ångturbinerna som genererar elektricitet och driver propelleraxeln. Medan exakta specifikationer är klassificerade kan S6G-reaktorn driva en ubåt av Los Angeles-class i över 15 knop (28 km/h) när den hamnar på ytan och över 25 knop (46 km/h) under vatten.

Design och driftstöd för S6G tillhandahålls av Knolls Atomic Power Laboratory (KAPL). S6G-reaktoranläggningen designades ursprungligen för att använda D1G-2-kärnan, liknande D2G-reaktorn som används på Bainbridge-klassens guidade missilkryssare. Alla ubåtar av Los Angeles-class från USS Providence (SSN-719) byggdes med en D2W-kärna. D1G-2-kärnorna byts ut mot D2W-kärnor när båtarna tankas.

REDAKTIONEN

Relaterat

Vattenfall går vidare med förstudie om minireaktorer (SMR)


Mer kolkraft i framtiden? Ringhals 2 stängs ned

Det finns inget bättre alternativ till kol än kärnkraft!

Ytterst få svenskar vill avveckla den svenska kärnkraften