uppdateras

Elon Musk säger på Twitter att den inhemska oljeproduktionen måste öka med extraordinära åtgärder. Läs mer.

Text från Elons Twitter:
Hatar att säga det, men vi måste öka olje- och gasproduktionen omedelbart.
Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder. ”

 

Elon Musk fortsätter: ”Uppenbarligen skulle detta påverka Tesla negativt, men hållbara energilösningar kan helt enkelt inte reagera omedelbart för att kompensera för rysk olje- och gasexport

Redaktionen

Leave a Reply