uppdateras

Lu Shaye – Kinas ambassadör i Frankrike – har ifrågasatt baltländernas självständighet och får nu hård kritik.

Det var i en intervju med franska TF1 som ambassadör Lu fick frågan om han anser att Krymhalvön tillhör Ukraina eller inte. Han förde då in frågan på ett större resonemang om länder som tidigare varit en del av Sovjetunionen.

– Det finns inget i internationell rätt som befäster deras status som självständiga länder, sa Lu enligt Bloomberg.

Edgars Rinkevics – Lettlands utrikesminister – skriver på Twitter att uttalandet är ”oacceptabelt” och hans estniska kollega Margus Tsahkna avfärdar det som falskt.

”Baltstaterna har varit självständiga enligt internationell rätt sedan 1918 men var ockuperade i 50 år”, skriver han.

REDAKTIONEN

Relaterat

SAMLINGSARTIKEL: Sveriges omfattande affärer med Ryssland

Hålet på Estonias skrov är dubbelt så stort mot vad man trott

Kunders bankkonton visade minus hos Swedbank

Sverige kopplas till penningtvätt i Ryssland via Estland

Biden kraftsamlar: skickar tusentals soldater till Natoländer i Europa