uppdateras

Oscar II:s fort har många olösta gåtor. En av dom, en mystisk bit av en tunnel som ska vara igengrävd. När man konstruerade fortet var man tvungen att frakta bort mängder med sprängsten, och det gjordes genom tunneln.  II Fort ligger på Västerberget vid Göteborgs inlopp och byggdes mellan 1899 och 1907. Fortet skulle fungera som ett modernt försvar för staden och ersätta Älvsborgs fästning. Oscar II fort har sedan Andra världskrigets slut stått orörd och är idag ett museum.

På toppen fanns själva kärnverksamheten – två stora kanoner av det modernaste slag och ingenjörsmässiga mästerverk.

När man står vid Oscar II:s fort och blickar ut över vattnet är det lätt att förstå varför Göta Älvs mynning också kallas porten mot Västerhavet. Här fanns ett samhälle i miniatyr för 300 man.

Medan Skåne och Halland ännu tillhörde Danmark, och Bohuslän var norskt, utgjorde denna plats Sveriges enda möjlighet att nå Västerhavet. Inloppet är strategisk och har historiskt varit viktig att försvara men försvarsanläggningarna har varierat. Från Gamla Älvsborgs fästning, till Nya Älvsborgs fästning till Oscar II:s fort.

 

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Dalby Kungsgård – tusen år av liv

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige