uppdateras

Onsdagen den 19 april tar försvarsminister Pål Jonson emot USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III. Besöket äger rum på Muskö örlogsbas, där försvarsministrarna träffas för ett bilateralt möte, håller en gemensam pressträff och deltar i en förevisning av Försvarsmaktens militära förmågor.

Besöket är försvarsminister Lloyd J. Austin III:s första besök till Sverige. Syftet med besöket är att diskutera det allvarliga säkerhetspolitiska läget i Europa, den framtida utvecklingen av ländernas försvarssamarbete, Sveriges integrering i Nato liksom vikten av Sveriges anslutning till alliansen så snart som möjligt. Försvarsministrarna kommer också att samtala om det långsiktiga militära stödet till Ukraina. Diskussionerna kommer även att beröra utvecklingen i Stillahavsområdet, inklusive relationerna till Kina.

Efter det bilaterala mötet kommer försvarsministrarna att hålla en gemensam pressträff och få en förevisning av Försvarsmaktens militära förmågor i sjö- och luftarenorna.

Det väl etablerade och nära bilaterala säkerhets- och försvarssamarbetet mellan Sverige och USA spänner över flera områden. Försvarsmaktens olika försvarsgrenar samövar regelbundet med sina amerikanska motparter.

Program den 19 april:

Förmiddag

Försvarsminister Lloyd J. Austin III välkomnas av försvarsminister Pål Jonson och överbefälhavare Micael Bydén.

Hedersbetygelser och välkomstceremoni genomförs av Livgardet.

Bilateralt möte i Musköbasen.

Eftermiddag

Gemensam pressträff (pressinbjudan kommer att sändas ut separat. Obligatorisk anmälan för deltagande).

Avfärd med bland annat korvett av Visbyklass för transport till Berga örlogsbas.

Försvarsmakten genomför förevisning av svenska militära förmågor under transporten via Hårsfjärden.

REDAKTIONEN

Relaterat

Sverige är ockuperat av främmande makt – Dags att vakna

Dessa förhållanden gäller vid en ockupation