Andreas

Vad är det för fel med att vara en manlig man, varför ska svenska män vara feminina och vem tjänar på att män är tafatta och timida? 

Svenska unga män är indoktrinerade att man inte ska slåss, att man inte ska visa sig stark, att man istället ska vara varm, snäll/timid, omtänksam och vara undergiven, trots att kvinnor attraheras av det direkt motsatta. Att aggression är ett tecken på svaghet är fel, då aggression är ett tecken på övertygelse om de egna värderingarna och om vad som är rätt och fel, helt enkelt en styrka hos en man som vet vad han vill – och framför allt – som vet var han står.

Men låt oss inledningsvis konstatera att ingen man är perfekt, oberoende på grad av maskulinitet. Samtidigt kan vi konstatera att den svenska mannen är kraftigt nedtryckt, hunsad och förtalad av ett samhälle som kräver att svenska män ska bete sig som kvinnor. Den svenska kvinna som därför kräver ”riktiga män”, bör samtidigt ställa sig frågan hur det står till med hennes egen kvinnlighet, i jämställdhetens tecken, och vad hon kan bidra med för att göra den svenska mannen mer manlig.

Det är istället svaga män som är dom farligaste männen, eftersom svaga män till exempel saknar intellektuell kapacitet, den typ av män som saknar förmåga att vara observant på andras beteende, den typ av män som har svårt att attrahera kvinnor. Den typ av män saknar förmåga att stå upp för sig själv och andra. Den typ av män drar sig inte för att konspirera och ljuga för att tjäna sina egna syften. Den typ av män saknar helt ryggrad och förmåga att stå upp för vad han anser är rätt, och möjlighet att motivera varför han tycker just så.

Män som inte tar ansvar för sin egen personliga utveckling, som växer upp, riskerar att bli lämnade utan mål, och det är alltså farligt, ty den typ av man är inte till nytta för någon, inte ens för sig själv och allra minst för sin partner. Om man som man inte tar ansvar, förlorar man sitt syfte av att vara vid liv och ödet att ge livet mening. Män måste därför växa upp eftersom de har något att erbjuda vårt samhälle, för att också komplettera kvinnan och hennes behov.

Tyvärr uppmuntras unga svenska män inte till att bli män. De uppmuntras istället till att ifrågasätta sin egen manlighet, sitt eget kön, det som är djupt rotat i deras person av naturen. Detta är ett rent förtryck från samhället. Unga svenska män får inte lära sig att utveckla sig själva vilket skapar problem, då kvinnor vet vad dom vill ha, medan män måste förstå vad kvinnor vill ha och enda sättet för en man att förstå sig på kvinnor, är att tillåta sig själv att få vara manlig för att därigenom förmå att attrahera kvinnan.

Kvinnor attraheras av män som är kompetenta och har makt. Makt behöver inte innebära att man är rik och mäktig i form av en maktfull titel. Makt är att ha kontroll över sitt liv, över sina livsmål och sin vilja att utvecklas, för att förmå kvinnan att vilja skaffa barn med den typ av man, och skapa en trygg och stabil familj. Man kan och bör samtidigt ställa sig frågan varför svenska kvinnor inte skulle vilja ha en kompetent svensk man, och varför vi indoktrinerar och förtrycker svenska pojkar i deras strävan att vilja bli män?

I den svenska skolan fick jag lära mig att krig är något som dumma, det vill säga lågt intelligenta människor (läs män), ägnar sig åt, när krig istället är en direkt konsekvens av politiska och ekonomiska konflikter. Krig är ibland nödvändigt trots det lidande som det innebär. Givetvis ska man i största mån undvika att hamna i konflikter, men i det fall där landet och folket är hotat, vem förväntar man sig då ska skydda landet, om landet bebos av veka män som inte förmår att ens stå upp för sig själva och allra minst för sina kvinnor? Det tror jag ytterst få önskar, egentligen.

Hur skulle samhället se ut om vårt land bebos av manliga svenska män, istället för de osäkra och undergivna svenska männen, som berövats sin manlighet? Kanske hade vi kunnat få upp barnafödandet? Kanske hade vi kunnat minska den brottsvåg som sköljer över vårt land? Kanske hade männen förmått kvinnor att våga bli mer feminina och kvinnliga, och istället för att fokusera på att göra karriär, välja att fokusera på att bilda familjer. Kanske hade vi förmått oss att skapa ett nytt samhälle, av starka kvinnor och män som jobbar tillsammans för att ge deras barn de bästa förutsättningar att bli starka individer som bidrar till att göra vårt samhälle bättre.

Hur skulle det vara om svenska män och svenska kvinnor började arbeta tillsammans, och slutade ifrågasätta varandra, om vem som tjänar vad och vem som gör vad, och istället arbetar mot ett gemensamt mål, att skapa trygga, stabila barn tillika familjer, för att främja vårt land och samhälle? Männen är trots allt beroende av kvinnan på samma sätt som kvinnan är beroende av mannen. Vi älskar varandra utifrån det som den ena eller den andra kan ge oss, för vi är av naturen olika, och attraherar varandra utifrån det.

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat
Vart tog de feminina kvinnorna vägen?

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige