uppdateras

Det innebär säkerhetshot för Natos framtid att erkänna Sverige och Finland som medlemmar. Det skriver Recep Tayyip Erdogan – Turkiets president – själv i The Economist om Turkiets motstånd mot Sveriges och Finlands Natoansökningar. Erdogan hävdar samtidigt att Turkiets Natoåtagande är oförändrat.

Erdogan lyfter inte bara frågan om PKK, utan även det han kallar ett svenskt vapenembargo mot Turkiet. Sverige har inte exporterat några vapen till Turkiet sedan 2019, och Sverige har tidigare drivit frågan på EU-nivå. Det skriver SVT.

Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) har tidigare kallat de turkiska utsagorna om samröre med PKK för ”allvarliga anklagelser som saknar grund”.

Man kanske ska ställa sig frågan – på vilka grunder Turkiet anser att Sverige vara ett säkerhetshot mot Nato?

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Turkiet pekar ut fem svenska politiker som terrorister

Leave a Reply