fri

Pengar gör dig fri och skänker frihet. Kapitalism gör dig fri, och skänker frihet, genom handel – av att utbyta tjänster och varor med varandra. En global frihandel – borde därför leda till att vi alla lever i frihet och i symbios med varann – av att vi arbetar och handlar. Har vi då fått mer frihet – nu när det finns oändligt med pengar på planeten? Om svaret är nej på samma fråga – har vi då inte gått rejält vilse i världen om den ekonomi som vi alla omfamnar och förhåller oss till i grunden är bedräglig?

Göran Persson gav 1997 ut en bok vars titel börjar: ’Den som är satt i skuld är icke fri’. Om man begrundar ordet skuld, betyder det ordagrant förvållande, förskyllan, fel, ansvar, orsak, överträdelse, synd, orätt. Lägger man därtill det faktum att skuld är detsamma som pengar, det vill säga digital konfetti.

Mycket talar för att vi lever i en finansiell diktatur. Ingen, vare sig politiker eller någon av de ägardirektivstyrda medierna vill beröra frågan att dagens pengar är detsamma som skuld, och att dagens pengavärde är noll, nada och ingenting. Medierna tillsammans med politiker vill sätta oss fullständig i knät på staten genom att ta våra kontanter ifrån oss.

Hur kan något som inte är värt någonting – ge oss frihet? Hur kan då pengar vara det som vårt samhälle i grunden grundar sig på? Eftersom vi alla har skulder: människor, stater, företag, kommuner med mera, är vi alla låsta att förhålla oss till varandra genom våra skulder. Det är ett enda stort lurendrejeri, och den som är satt i skuld, blir aldrig fri under rådande system – och det drabbar oss alla.

REDAKTIONEN

Relaterat

Dagens banksystem är en direkt kopia av Venedigs på 1300-talet

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige