uppdateras
Den mänskliga sexualiteten bygger på integritet, det vill säga att bejaka sig själv inifrån och att se till samt beakta sina behov. Att ha integritet handlar därför bland annat om att ha principer, om att ha självrespekt, vilket betyder att visa att man respekterar sig i själv i förhållande till andra. Helt enkelt att man...
To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.