uppdateras

En bortglömd fängelsehåla i anslutning till Uppsala slott har sett dagens ljus. Se klippet i artikeln.
Uppsala slott började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. De två skäl som anges till varför att slottet byggdes var för att skydda sig mot yttre fiender – slottet blev den modernaste fästningen i Sverige -och som vanligt när det gäller svenska aristokratin – så handlar det om att behålla kontroll över den svenska befolkningen: se till att de skötte sig och betalade sina skatter osv.

Till sin hjälp för att hålla kontroll över svenskar – använde man sig av fogdarna. Fogde är en person som för annans räkning har uppsikt över något. En fogde i Sverige var under äldre tider en ämbetsman och en titel i statsförvaltningen. Han förestod på regeringens vägnar styrelsen och uppbörden antingen inom ett landsområde eller i en stad. Den fornsvenska beteckningen var foghate.

Vid tiden låt slottsfogdens hus precis i anslutning till borgen. 1702 brinner fogdens hus ner liksom domkyrkan, slottet och nästan alla byggnader runt omkring. 1976 gör man en anmärkningsvärd upptäckt i samband med ett anläggningsarbete av en parkering utanför slottet. När man började skrapa bort jordlagret som bestod av en gräsmatta, fann man fogdehuset. Källarvalven i det nedbrunna fogdehuset användes som fängelsehåla. De fängslade firades ner genom ett litet hål i taket. Huset brann som sagt ner, men fängelsehålan höll.

REDAKTIONEN

Relaterat
Nazism är en del av svensk historia – svenskarnas förfäder var nazister

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige