uppdateras

Signalunderrättelsetjänst, Sveriges öga och öra. Se klippet i artikeln.

”En regering måste ha kunskap om omvärlden. Därför så behöver man en underrättelseorganisation som ligger steget före”.  Signalspaning – att skaffa sig en säker kunskap om händelseutvecklingen utanför landets gränser. Signalunderrättelsetjänst är när man avlyssnar och försöker förstå främmande länders kommunikation. Det är något som de allra flesta länder sysslar med idag – framför allt Sverige. Det handlar om att kunna få fram rätt informationsunderlag för att tex en regering ska kunna handla rätt för att förebygga olika händelser.

REDAKTIONEN

Relaterat
Hur FRA kom till och hur Sverige samarbetar med USA inom SIGINT

Leave a Reply