uppdateras

BLADETs chefredaktör – Andreas Swedberg – är inbjuden att tala och representera Bladet på ett internationellt event med politiska representanter över hela världen – som befinner sig betydligt närmare makten än vad vi gör. Eventet kommer spelas in och kommer gå att lyssna/titta på i efterhand – och givetvis har vi för avsikt att publicera det längre fram. Med på eventet är ambassadörer, före detta ambassadörer, politiskt sakkunniga, journalister, företagare och politiker med flera. Vi kommer vara cirka 100 personer.

Bladets ambition att delta på ett internationellt event är givetvis att skapa medvetenhet om att vi finns – men också för att sticka ut hakan om att vi har för ambition att faktiskt göra något – och så ett frö för samhällsförändring. Vår vilja är också att söka fränder utomlands som gillar det Bladet representerar – eftersom många av oss som nu bedriver olika typer av engagemang – vill samma sak – och det är inte fel att ta lärdom liksom att lyssna in vad andra säger om det som händer i vår omvärld – och hur andra i andra världsdelar och i andra länder uppfattar det som händer runt om på planeten som vi alla är en del av.

Om inte annat så är det i alla fall många fler som efter att vi fått representera BLADET – som får upp ögonen för vår existens – och ur det kan bara komma något positivt – eftersom vår ambition med Bladet är att verka för en mer upplyst och medvetet medveten befolkning.

REDAKTIONEN

Relaterat
BLADET.se startar parti – vill förändra Sverige i grunden

Leave a Reply