uppdateras

Familjen Wallenberg kontrollerar 35% av svenskt näringsliv och 100% av världens energi- och telekominfrastuktur. Deras företag säljer och transporterar vapen till samtliga krigshärdar och finansierar/kontrollerar/styr terrororganisationer som IS. Wallenbergs bankverksamhet skapar och kontrollerar det allmänna betalningsmedlet som vi kallar för pengar – som direkt styr politiken som varje politiker tvingas förhålla sig till. Wallenbergs företag tillverkar vaccin mot dödssjukdomar som Covid (med mera).

Familjen Wallenberg startade Handelshögskolan där de smartaste/flitigaste eleverna utbildas i det genomtänkta och klanderfria bankfinansiella systemet.
Wallenberg styr redan allt i Sverige – att ingen är mer lämpad än Wallenberg att vara statsminister. Är du osäker på vad du ska rösta på kan det kännas tryggt att veta att Wallenberg inte är politiskt vald – och man behöver alltså inte ens rösta i valet. Bra va?
Oavsett hur du röstar så vinner Wallenberg.
ANDREAS SWEDBERG
Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige