uppdateras

Atrazin är ett av världens mest använda bekämpningsmedel. Medlet orsakar förödelse i parningen för vuxna manliga grodor, då den avmaskulerar tre fjärdedelar av dem och förvandlar en av tio till honor. Detta enligt en studie från University of California, Berkeley, utförd av biologer.

De 75 procenten som är kemiskt kastrerade är i huvudsak “döda” på grund av deras oförmåga att föröka sig i det vilda, säger  Tyrone B. Hayes från UC Berkeley, professor i integrativ biologi.

– De här grodorhanarna saknar testosteron och allt som testosteron kontrollerar, inklusive spermier. Så deras fertilitet är så låg som 10 procent i vissa fall, och det är bara om vi isolerar dessa djur och parar dem med honor, sa han.

– I en miljö där de konkurrerar med oexponerade djur har de noll chans att föröka sig.

De 10 procent eller mer som förvandlas från hanar till honor – något som inte är känt för att inträffa under naturliga förhållanden hos groddjur – kan framgångsrikt para sig med grodor hanar, men eftersom dessa honor är genetiskt hanar är alla deras avkommor hanar.

– När vi växer upp de här killarna, beroende på familjen, kommer vi att få allt från 10 till 50 procent kvinnor, säger Hayes.

– I en population kan de genetiskt manliga honorna minska eller utplåna en population bara för att de snedvrider könskvoterna så mycket.

Även om experimenten utfördes på en vanlig laboratoriegroda – den afrikanska klogrodan (Xenopus laevis) – indikerar fältstudier att atrazin, en potent hormonstörande ämnen, på liknande sätt påverkar grodor i det vilda och möjligen kan vara en av orsakerna till groddjursminskningar runt världen, säger Hayes. 

Hayes och hans UC Berkeley-kollegor har dragit slutsatsen att atrazin och andra hormonstörande föroreningar är en trolig orsaksfaktor eftersom de påverkar parningen av nya individer och göra amfibier mer mottagliga för sjukdomar.

– Den här typen av problem, som könsreverserande djur som snedvrider könsförhållandena, är mycket farligare än någon kemikalie som skulle döda en population av grodor, säger han.

–  I utsatta populationer ser det ut som att det häckar grodor, men i själva verket försämras populationen mycket långsamt av introduktionen av dessa förändrade djur.

REDAKTIONEN

Relaterat
Feminiseringen av svenska män är ett problem – gynnar ingen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige