Hem Samhälle Politik Bakgrund: Kinas Blue Dragon-strategi för Indo-Stillahavsområdet

Bakgrund: Kinas Blue Dragon-strategi för Indo-Stillahavsområdet

cc Baycrest, modified, https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_Liaoning#/media/File:Aircraft_Carrier_Liaoning_CV-16.jpg

USA:s indo-Stillahavsstrategi syftar till att begränsa Folkrepubliken Kina (PRC), säkerställa navigeringsfrihet och hindra Kina från att använda diplomatiska och ekonomiska medel för att etablera militärbaser i regionen. Samtidigt försöker Kinas ”Blue Dragon”-strategi, som ursprungligen beskrevs av den tidigare amerikanska diplomaten och nuvarande militärprofessorn Patrick Mendis, utöka sitt inflytande och strategiska räckvidd över stora vatten- och landområden, motverka USA:s ansträngningar och öka Pekings kontroll. Denna dominans hotar den regionala säkerheten och kan begränsa navigeringsfriheten, vilket leder till högre globala handelskostnader och bränslepriser. Dessutom utmanar Blue Dragon-strategin Indiens traditionella alliansfria position, vilket potentiellt kan bidra till en växande isolering för New Delhi.

Kinas Blue Dragon-strategi avser tre stora vattendrag: Östkinesiska havet, Sydkinesiska havet och Indiska oceanen. Det handlar om att upprätta anspråk på konstgjorda öar och de omgivande maritima undantagszonerna. I Sydkinesiska havet har Kina byggt och militariserat flera konstgjorda öar och utrustat dem med militär infrastruktur som landningsbanor, radarsystem och missilinstallationer. En betydande del av Blue Dragon-strategin är Kinas självständiga territoriella anspråk, förstärkta av den ”nio-streckade linjen”, en avgränsning som används av Kina för att göra anspråk på ungefär 90 % av Sydkinesiska havet. Detta område täcker betydande maritima regioner och många öar och rev som även länder som Vietnam, Filippinerna, Malaysia, Brunei och Taiwan gör anspråk på. År 2023 släppte Kina en ny karta som förstärker dess anspråk på dessa omtvistade territorier.

Geografiskt är Kinas Blue Dragon-strategi förankrad på Taiwan och Sri Lanka. Taiwan är avgörande för Xi Jinpings mål att ”föryngra” Kina genom att återta allt territorium som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) anser rättmätigt tillhör Kina. Strategiskt sett skulle kontroll av Taiwan ge Kina herravälde över Taiwansundet, en kritisk sjöväg genom vilken 80 % av världens största containerfartyg passerar, vilket motsvarar 40 % av den globala sjöfartsflottan.

Sri Lanka å andra sidan spelar en nyckelroll i Kinas plan för dominans i Indiska oceanen. Önationen, som ligger vid Bengaliska viken, ses som en idealisk plats för att etablera flottbaser. Denna position skulle ge Kina en strategisk ankarpunkt för att utöva ytterligare press på Indien och öka dess inflytande i hela regionen.