uppdateras

2021 avled 91 541 personer i Sverige, vilket är 6 583 personer färre än året innan, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Under åren 2015-2019 avled i genomsnitt 90 962 personer i Sverige per år.

”Antalet döda har med några undantag inte förändrats särskilt mycket mellan varje år de senaste 45 åren. Men 2020 såg vi en ovanligt stor ökning av antalet dödsfall jämfört med de närmast föregående åren”, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Under 2021 avled 46 254 män och 45 287 kvinnor.

Antalet dödsfall har sedan mitten av 70-talet legat kring 90 000 döda per år med några undantag. 2020 är ett av de undantagen då 98 124 personer avled i Sverige. Tittar man på antalet döda per 1 000 invånare var siffran den högsta sedan 2012.

Även om antalet dödsfall sjönk i fjol sticker en månad ut i statistiken. Enligt preliminära siffror avled 10 181 personer under januari månad 2021. Sett till hela 2000-talet är det bara i april och december 2020 som det har dött fler personer under en enskild månad.

”Under resten av 2021 låg dödsfallen på en normal till låg nivå. Särskilt få döda var det under perioden mars till juli”, säger Tomas Johansson.

Redaktionen

Leave a Reply