Andreas

Den djupa staten – vilka är det egentligen? Är det en liten grupp människor som gemensamt sitter i ett torn i ett slott och tillsammans lägger upp strategier för världsdominans – för att själva kunna berika sig på mänskligt lidande? Eller utgörs i själva verket den djupa staten av oss allihop – av att vi följer och accepterar det samhälle och de ekonomiska liksom politiska system som man har stakat ut för oss, av att vi anammar dom och förhåller oss till dom utan att vi ifrågasätter systemen? Om människor vänder sig emot systemet – och kritiserar detsamma – så upphör den djupa staten att existera – när människor väl fått upp ögonen för dess existens och dess underliggande agenda för vårt samhälle.

Fienden är i själva verket vi själva. Därav att vi måste (betoning på måste) utvecklas. Vi står helt utan alternativ – eftersom när man väl inser hur systemet ser ut och fungerar i grunden – att allt är byggt på lögner – så återstår insikten om att vi behöver någonting annat – som vägs upp av någonting annat – dvs insikten om oss själva.

https://bladet.se/nyheter/inrikes/egennytta-kortsiktigt-kontraproduktivt-och-helt-enkelt-idiotiskt/

Vi lever i ett informationssamhälle. Det innebär att vi har tillgång till information i överflöd. Om det som vi saknar information om – det är information som vi på ett eller annat sätt kan införskaffa oss genom att aktivt söka och genom att ställa frågor – förstå och därigenom förmedla information vidare. Det innebär att ALLA kan ägna sin tid åt att upplysa människor om diverse saker som är viktiga för att spegla samhället och vår utveckling.

Det kommer inte bli som det har varit – och människor behöver inse vikten av att leda sig själva och att ta ett större ansvar över sig själva, sitt välbefinnande och för sin personliga liksom fysiska utveckling. Att ägna sig åt upplysning är vare sig svårt eller tar så mycket tid – eftersom det alltid (för det mesta) finns källor eller andra typer av hänvisningar som öppnar upp för att få djupare förståelse.

Det kommer inte komma någon messias och rädda oss. Vi kan bara rädda oss själva och varann – genom att ta hand om oss själva och varandra. Det är trots allt vad det handlar om att vara människa och att vara mänsklig. Kanske vågar man till och med sticka ut hakan och antyda, att det är vad livet handlar om?

Andreas Swedberg

Leave a Reply