fri

Advokatsamfundet menar att det svenska samhället långsamt glider i en mer totalitär riktning. Det framgick av generalsekreteraren för Advokatsamfundet Mia Edwall Insulander som riktade hård kritik mot Tidöavtalet i SVT:s 30 minuter.

– Risken är att vi befinner oss på ett sluttande plan där vi medborgare blir mer övervakade, säger hon i SVT:s 30 minuter.

Mia Edwall Insulander sade att det har skett ett skifte inom rättspolitiken där politiker från höger till vänster i alltför stor utsträckning fokuserar på tuffare tag för att komma åt gängbrottsligheten.

I SVT:s 30 minuter riktar Edwall Insulander kritik mot Tidöpartiernas förslag om anonyma vittnen, hemlig övervakning och att utvisa gängkriminella utan svenskt medborgarskap innan ett brott har begåtts.

Detta leder till en långsam glidning mot ett totalitärt samhälle, menar hon.

– Risken är att vi befinner oss på ett sluttande plan där vi medborgare blir mer övervakade och inte har samma fri- och rättigheter som vi hade för ett par år sedan, det kan vara en farlig utveckling, säger Edwall Insulander i 30 minuter.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) svarar på kritiken och säger att hotet som den organiserade brottsligheten i landet utgör kräver förändring för att kunna stoppas.

”Vi talar om en systemhotande brottslighet, som hotar vårt öppna och fria samhälle. Därför måste vi prioritera en effektiv brottsbekämpning. Att det finns målkonflikter är ingen hemlighet – vi behöver göra avvägningar mellan brottsbekämpning och personlig integritet som ibland är svåra. Men allt vi gör är rättssäkert och har prövats i nordiska grannländer, och andra demokratiska rättsstater.” säger Strömmer i en skriftlig kommentar.

REDAKTIONEN

Relaterat

Advokat sålde sin Rolex för att finansiera pojkvännens kriminalitet

Edip Samuelsson utesluten från Advokatsamfundet – försvarar gängnätverk

PKK:s aktivitet i Sverige är omfattande – kopplas till gängkriminalitet

Carola är förtvivlad över invandring och samhällsutvecklingen

Gangsterrap är vägen in i kriminalitet – marknadsförs av statliga medier

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige