uppdateras

Catrin Listad uteslöts ur Advokatsamfundet i juni 2022 då det i förundersökningen framkommit att Catrin Listad har sålt sin Rolex så att hennes kriminella pojkvän kunnat köpa vapen till en gängkonflikt. Hon var även offentligt biträde åt gangstern i rätten.

Högsta domstolen slog fast att Listad ska uteslutas ur Advokatsamfundet den 22 mars i år. Det har framkommit att hon haft en sexuell relation med en 12 år yngre gängkriminell man i Gävle. Gängledaren ska även ha poserat med vapen och droger i Catrin Listad bostad. Hon ska även ha hjälpt till med hotellvistelser, resor och mobiltelefon. Hon hyrde också en lägenhet åt gängledaren i sitt namn.

”Uppdraget gällde ett fall av mycket allvarlig brottslighet och advokaten avträdde uppdraget först efter drygt en månad sedan en åklagare påtalat det olämpliga i att hon innehade det. Högsta domstolen bedömer att detta agerande och vissa andra omständigheter medför att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet”, skriver HD i ett pressmeddelande.

– Jag älskar honom, förklarade advokaten i polisförhör.

Catrin Listad uteslöts ur Advokatsamfundet i juni 2022. Samfundets disciplinnämnd ansåg att hon hade åsidosatt sina plikter som advokat och omständigheterna bedömdes som synnerligen försvårande. Catrin Listad överklagade dock beslutet till Högsta domstolen, som alltså fastställt att uteslutningen var korrekt.

“Om försvararen har en nära personlig relation med den misstänkte upprätthåller försvararen typiskt sett inte detta oberoende. Risken är påfallande att försvararen tar ovidkommande hänsyn. Det kan därför inte – annat än i yttersta undantagsfall – godtas att en advokat har ett uppdrag som offentlig försvarare för en person som advokaten samtidigt har en nära personlig relation till”, skriver domstolen och fortsätter:

“Genom att ta på sig uppdraget att vara offentlig försvarare för en person trots att de hade en nära personlig relation upprätthöll advokaten inte kravet på oberoende och integritet. Uppdraget gällde ett fall av mycket allvarlig brottslighet och advokaten avträdde uppdraget först efter drygt en månad sedan en åklagare påtalat det olämpliga i att hon innehade det. Högsta domstolen bedömer att detta agerande och vissa andra omständigheter medför att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet.”

REDAKTIONEN

Relaterat

BLADET.se startar parti – vill förändra Sverige i grunden

Amber Heard har ljugit ihop att ha blivit utsatt för våld av Johnny Depp

Oxenstierna införde Stockholmsbyråkrati och institutionaliserade korruption

De fyra svenska grundlagarna: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”

Hur man enklast förskingrar 1,8 miljarder dollar i Ukraina

Att ”verka utan att synas” har varit svensk formalitet sedan 1300-talet

Gamla medier och alternativmedier kommer efter nästa år vara irrelevanta

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige