uppdateras
Bo Jonsson Grip –  Sveriges största landägare genom tiderna – var verksam på 1300-talet.
Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet. Den första regeringsformen utfärdades 1634. 1809 kom en regeringsform som bland annat slog fast att det skulle finnas en viss maktdelning mellan kungen och riksdagen. Parlamentarism – det vill säga att regeringen styr med stöd av parlamentet – riksdagen – började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i regeringsformen först 1969.
Ja det där med att verka utan att synas verkar ha hållit på sedan 1300-talet – och högst troligt ännu längre – och en monetär Monarki som kungadöme där den enskilde parten skriver lagar med rättssystem till sin egen fördel och inte för befolkningens bästa. Konstitutionell korruption alltså.
Det Svenska rättssystemet idag är en enda stor bluff. Och ekonomin styr politiken och ekonomin kontrolleras av en enskild part och telekominfrastrukturen kontrolleras av en enskild part och kraftförsörjningen och försäkringskassan och skatteverket och polisen och brandförsvaret och så vidare tills det inte finns något kvar att räkna upp.
https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/?fbclid=IwAR1lWXuO66CjDseF8GeI4xpTtAuio_pgo-CCo7n8zOAyG1CgUkj3RC60WoI
Håkan Halvarsson
Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige