uppdateras

Efter tredje dos av vaccin testade sig mer än var femte person positivt för omikron inom två månader. Trots att merparten hade milda symptom hade de så höga virushalter att de kunde vara smittsamma i upp till nio dagar. Det visar en ny svensk studie som presenterades för WHO rapporterar SVT.

I det stora COMMUNITY-projektet vid Danderyds sjukhus har man sen pandemins början undersökt immunitet efter covid-19 infektion och efter vaccination.

I den sjätte delstudien PCR-testades 375 sjukhusmedarbetare regelbundet under fyra veckor oavsett symptom. Trots att deltagarna nyligen hade fått den tredje vaccinsprutan testade mer än var femte positivt inom två månader.

De flesta hade inte några symptom vid provtagningstillfället.

– Omikron tar sig förbi antikropparna. Vi ser att de som blir infekterade hade lika höga nivåer av antikroppar som de som inte blev infekterade, säger Charlotte Thålin, bitr. överläkare och studiens forskningsledare.

Genom att testa de infekterade deltagarna varannan dag, kunde forskarna följa virushalterna över tid. Över hälften av deltagarna var positiva i 11 dagar. Testerna talar också för att de var smittsamma i upp till nio dagar.

– Det här är första gången som man har kunnat följa virushalterna i luftvägarna under en pågående omikroninfektion och det var förvånande att så pass många var positiva så länge och hade så höga virushalter trots att de precis hade fått sin tredje dos, säger Charlotte Thålin.

Om så många blir smittade trots att de har fått tre doser, är det verkligen värt att vaccinera folk då?

– Vaccinen skyddar ju fortfarande mot svår sjukdom och omikron kan vara ett farligt virus för ovaccinerade och för äldre samt riskgrupper, säger Charlotte Thålin och lägger till:

– Och i ett större perspektiv så vill vi få ner smittspridningen därför att ju högre smittspridning är i en väl vaccinerad population, desto större är risken att vi får nya mutationer och nya virusvarianter.

Redaktionen 

Relaterat
Region Östergötland söker upp ovaccinerade där de bor

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige