uppdateras

USAs befolkning väntar på beslut från Högsta domstolen om huruvida den avgörande abortlagen kommer att upphävas.

Ett utkast till beslut att upphäva Roe vs Wade läckte ut för några veckor sedan, och ett beslut om huruvida abortlagen kommer att upprätthållas väntas inom några dagar.

Om Roe v Wade omkullkastas, kommer kvinnans boendeort att avgöra om hon lagligt kan få en abort.

Myndigheterna förväntar sig ytterligare protester utanför domstolen under de kommande dagarna fram till beslutet.

REDAKTIONEN

Relaterat
Femtiofyra miljoner barn har blivit aborterade sen 1973 i USA

 

Leave a Reply