nation

Sverige var det första landet att erkänna USA som en självständig nation. På sin Facebooksida för snart exakt ett år sedan, skrev Sveriges ambassad i USA om att den 3 april 1783 undertecknades Freds- och handelsfördraget mellan USA och Sverige. Fördraget, som undertecknades under det amerikanska revolutionskriget, upprättade en kommersiell allians (handelsavtal) mellan de amerikanska kolonierna och Konungariket Sverige.

Vid den tiden tjänstgjorde Benjamin Franklin som diplomat i Frankrike och Paris där en av hans roller var som minister befullmäktigad till hans majestät kung Gustav III av Sverige.

Fördraget om vänskapliga förbindelser liksom handel  mellan Sverige och USA innebar att det var den första gången det nya landet USA erkändes som en nation, vilket var en milstolpe som Franklin erkände genom att beskriva Sverige som ”den första makten i Europa som frivilligt och utan uppmaning hade erbjudit sin vänskap till USA”.

Andreas Swedberg

Relaterat
UKRAINA: Bio-labb, telekom, infrastruktur, bitcoins och kriget

Leave a Reply