uppdateras

Sverige flyttar pengar från klimatbiståndet till flyktingmottagandet på grund av konflikten i Ukraina. Det innebär att Sverige just nu gör stora minskningar av klimatbiståndet.

Annika Strandhäll (S) – Klimatminister – försvarar beslutet då hon kallar konflikten i Ukraina för ”ett exceptionellt läge”. Till SVT vidhåller Strandhäll att Sverige (fortfarande) är ett av de länder i världen som ger mest per capita i klimatbistånd.

Att det påverkar organisationer och att de kan få 39-procentiga nedskärningar i budget, fyra månader in i budgetåret – på det svarar Strandhäll att det är ”klart att det påverkar och kan bli svårt”.

– Jag vet också att det pågår diskussioner här mellan organisationer och departementet.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Strandhäll har ny skuld hos Kronofogden

Leave a Reply