kol

Om Australien ska investera i energiformer som har låga utsläpp finns det ”inget bättre alternativ” till kol än kärnkraft. Det säger Nationals senator Matt Canavan.

”Den har de där nollutsläppen, men mycket viktigare, den kan hålla lamporna tända – den kan stanna där hela tiden,” sa Canavan till Sky News Australia.

”Det är vad vi behöver just nu i vårt system – vi behöver kraft som fungerar heltid, inte deltid som förnybar energi.”

REDAKTIONEN

Relaterat

Vattenfall går vidare med förstudie om minireaktorer (SMR)

Förnybar energi kommer förhindra att efterfrågan minskar inom stålindustrin

Ytterst få svenskar vill avveckla den svenska kärnkraften

Energikrisen är till stor del skapad av regeringen under lång tid

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige