uppdateras

Rökstenen finns där riksvägarna möttes i en naturlig punkt. Riksbildandet i Sverige var en frivillig enad handelsunion, som byggde på att man bedrev handel utan tullar och andra avgifter. Ett slags EU-fördrag, redan då. Sverige var mer ett förbund för handelsverksamhet än något annat.

Redaktionen

Leave a Reply