uppdateras

Sverige är det land som varit världsledande på rasbiologi. Sedan 1800-talet har svenska institutioner samlat in kvarlevor för undervisning och forskning. Rasbiologer såg kvarlevor från urfolk och minoriteter som bevis för sina teorier om överlägsna och underlägsna raser. Insamlandet upphörde inte förrän i samband med nedläggningen av rasbiologiska institutet i slutet av 1950-talet.

Svenska staten måste se till att mänskliga kvarlevor lämnas tillbaka från institutioner och ta kostnaden för återbegravningar. Det skriver debattörerna Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén, Erik-Oscar Oscarsson, Bengt Niska och Timo Lyyra på DN Debatt.

De menar att detta ses som en mörk epok i den svenska vetenskapshistorien och att det är nödvändigt att kvarlevorna får begravas i jorden, på ett värdigt sätt.

”Staten måste ta ansvar för historiska övergrepp. Det kräver återbördande av mänskliga kvarlevor för att nå försoning med urfolk och minoriteter.”

REDAKTIONEN

Relaterat
Minnesdag hölls i Uppsala för Rasbiologiska institutet

Leave a Reply