uppdateras
Kvantdatorer är beräkningsenheter som använder kvantmekanik för att utföra flera beräkningar samtidigt. En konventionell binär kalkylator såväl som en binär dator, består i princip av två komponenter: en aritmetisk-logisk enhet och ett minne. Den aritmetisk-logiska transistorbaserade enheten kan skriva och läsa nollor och ettor till och från det kondensatorbaserade minnet som principiellt antar endera av två specifika lägen, logiskt representerat av 0 eller 1, det...
To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.