Home Artikel Datasäkerhetens svaga länk – är en matematisk gåta

Datasäkerhetens svaga länk – är en matematisk gåta

Datasäkerhetens svaga länk – är en matematisk gåta

All säkerhet som används på Internet, banksystemet, https-sidor, betalningar, säkerhetsprogram, kryptovalutor och mycket annat, bygger alla på samma sak, en olöst matematisk gåta – PRIMTALET.

Primtalet är tal som bara är delbart med 1 och sig själv. T.ex. 1,2,3,5, 7,9, 11,13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 osv ganska enkelt när talen är små. Väldigt svårt när de är 1000-tals siffror långa tal, vem kan säga om 1056782390937 är ett primtal eller ej?. då är det exemplet väldigt litet tal, jämfört med de som används inom datasäkerhet.

Det intressanta med primtalet, är den matematiska gåta som det är. Det finns nämligen ingen matematiker någonsin som lyckats matematiskt räkna ut eller finna någon form av logiskt samband när nästa primtal kommer i talserien. Det hjälper inte med superdatorer.
(i vart fall inte känt)

Det närmaste kända sambandet, upptäcktes av grekiska matematikern Euklides ca år 300 FK, där han kan visa ett nytt primtal, finns enligt en formel som ger ett nytt primtal, ungefär dubbelt så stort som primtalet man använder i formeln, men säger ingenting däremellan. Euklides var en stor tänkare och mycket används ännu runt han skapande från sina matematiska böcker, 13 stycken under samlingsnamnet ELEMENTA.

Eftersom det finns oändligt stora tal, så finns det oändligt stora primtal. Det största som är upptäckt består av 23.249.425 siffror långt tal. Vill du titta på talet, så tar det 22 MB bara för titta på den extremt långa sifferraden.  Det krävdes ca 1 månad av kraftfulla datorer att testa fram att det verkligen var ett primtal.
1957 hittade en svensk på den tiden, det längsta primtalet, som ”bara” bestod av 969 siffror, givetvis mycket långt tal, men i dagens värld inte speciellt stort tal, som i princip varje PC ganska enkelt kan pröva sig fram till.

Då och då, läser ni nog om ”mining” av kryptovalutor – det handlar i grunden om att varje kryptovaluta har i en formel , sitt egna primtal, så ”mining” är att hitta nya primtal, enormt höga talserier. Genom att ha ett ”eget” tal, blir myntet unikt.

Samma sak när det gäller bank-id och andra former av certifikat, så har man sitt egna primtal, som är invecklad i en formel.

Vanligaste säkerhetsalgoritmerna RSA, DES och IDEA använder primtal ca 2 upphöjt till 1000
(d.v.s. 2 fördubblat 1000 gånger). Det använder du utan ens veta om det räknas i din bakgrund.

Primtalets matematiska gåta riskerar att urholkas på framförallt 2 sätt:

1. Någon kommer på en formel-samband.
2. Datakraften ökar kraftigt

Snabbare och bättre datorer är redan en realitet och när kvantdatorer kommer finnas i större omfattning än labb-miljöer, den dagen är primtalens nytta som säkerhetsbärare över. Det är mycket troligt att NSA (National Security Agency, förenklat data-FBI) redan idag knäcker vilka primtal som helst, men ändå kräver stora resurser av dem, så just nu för normala säkerhetsproblem som banksystem, betalningar och motsvarande är det en tillräcklig säkerhet.

 

Tänk vad matematik är fantastiskt!

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige