uppdateras

Fox News Tucker Carlson anser nu Ukraina vara en enpartistat med Zelensky som enväldig härskare. Detta efter att Zelensky uteslutit 11 partier, inklusive det näststörsta partiet i landet, som också är det största oppositionspartiet. Genom att utesluta all opposition, tar han också kontroll över Ukrainas medieutbud då han har skrivit på ett avtal som förenar landets samtliga nationella TV-kanaler – som Zelensky nu ensam kontrollerar.  

I en demokrati ska medborgare få ha vilken åsikt de än vill ha och ska ha rätten att kunna uttrycka den på vilket sätt de vill offentligt, även genom massmedia. Skulle medborgarna vara missnöjda med det politiska ledarskapet så kan medborgare utmana sina styrande genom att opponera mot dem och kandidera för möjlighet att ersätta dem.

President Zelensky meddelade den 20e mars att elva (11) partier förbjuds – däribland det NÄSTSTÖRSTA partiet i Ukraina som också är STÖRSTA oppositionspartiet i parlamentet. Zelensky gjorde det därmed omöjligt för någon att utmana honom som president. Ukraina är därmed officiellt att betrakta som en enpartistat.
Efter att ha förbjudit Ukrainas kommunistiska parti sedan 2015, förbjöd Zelenskij alla vänster- och socialistpartier i Ukraina (11 partier) och förbjöd all deras verksamhet. De förbjudna partierna är: – Oppositionsplattformen – För liv – Köparpartiet (libertarian) – Den antifascistiska demokratiska ungdomsrörelsen (antifascistisk, liberal och USA). Oppositionsblocket – Vänsteroppositionen – Vänsterstyrkornas förbund – Derzava (socialist) – Ukrainas progressiva socialistiska parti – Ukrainas socialistiska parti – socialister – block av Vladimir Saldo (borgmästare i Kherson).
Redaktionen

Leave a Reply