uppdateras

Telekomjätten Ericsson uppger att allvarliga brott mot regelefterlevnad och mot den affärsetiska koden har identifierats i den internutredning från 2019 som är kopplad till bolagets verksamhet i Irak.  Det skriver Ericsson ikväll i ett meddelande.

”För att vara transparenta och för att ständigt förbättra vårt arbete inom regelefterlevnad vill företaget ge ytterligare uppdateringar till sitt tidigare uttalande i denna fråga”, skriver Ericsson efter att bolaget fått frågor från media kopplade till verksamheten i Irak.

Ericsson skriver att utredningen ”fann stöd för korruptionsrelaterade missförhållanden”.

”Till följd av utredningen tvingades flera anställda lämna företaget och flera ytterligare disciplinära och ytterligare korrigerande åtgärder vidtogs”, skriver Ericsson vidare.

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige