uppdateras

BLADET.se väljer nu att kategorisera samtliga sportartiklar och artiklar som annars hade fallit under kategorin “Nöje” under en ny kategori, som vi har valt att kalla för BRÖD & SKÅDESPEL. BLADET.se blir därmed den första median i Sverige som har denna kategorisering av Sport och Nöje.

Anledningen till att BLADET.se valt att göra denna kategorisering, beror på det syfte som Sport och Nöje har i vårt samhälle. BRÖD & SKÅDESPEL (latin: panem et circenses) är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med brödransoner för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera. På så sätt kunde makthavarna enkelt få folket att rösta på dem i politiken och få dem till att inte göra revolt. Folket tappade nämligen fokus på de övre klassernas privilegier och problemen i samhället.

Uttrycket bröd och skådespel nämndes första gången av den romerske diktaren Juvenalis som under det första århundradet efter Kristi födelse beskrev vad han menade var undergången för den romerska civilisationen. Han ansåg att romarna hade blivit svaga medborgare långt ifrån de stolta och heroiska romerska traditionerna. Juvenalis talade hånfullt om bröd och skådespel om de ransoner av bröd och spannmål (cura annonae) som den romerska aristokratin delade ut till de lägre klasserna, i kombination med stora skådespel (ludi). Gåvorna blev ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Orden var i sig en kritik mot regeringsmakten som var tvungen att distrahera romarna för att undvika protester.

Vi ser att det finns flera likheter med hur samhället ser ut idag – där svenskar har blivit svaga medborgare som frivilligt väljer att slava för och anpassa sig till ett korrupt system, i tron om att man lever i frihet och har något att säga till om. Dessutom är utbudet av Sport och Nöje så stort att det är uppenbart att det är skapat i ett syfte – att begränsa människors tankeförmåga och därmed fokus på vad som är viktigt. Dessutom kan man vara helt på det klara med att all idrott är korrupt i grunden,

 

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat
Fotbollsarenor används till att sätta upp politisk teater

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige