BLADET

BLADET växer och nu söker vi medarbetare som kan bidra till BLADETS fortsatta utveckling. BLADET är en helt oberoende sajt vars främsta mål är att få en mer upplyst och medveten befolkning som grundar sig i att vi vill att människor ska förstå sina grundläggande känslomässiga beslut. Vi har ingen politisk tillhörighet, och BLADETs hållning är att den traditionella politiska skalan – att navigera känslomässigt mellan höger och vänster – är förlegad. BLADETS inställning till dagens politiska arena är att den i grunden behöver förändras, och att Sverige därför behöver ett nytt ekonomiskt system. Detta då pengar direkt styr och kontrollerar politiken, och att dagens ekonomiska system direkt ger ett gigantiskt demokratiunderskott sett till att allt färre blir allt rikare på allt fleras bekostnad.

BLADET ifrågasätter starkt att Sverige är en demokrati – sett till att ett fåtal privatägda aktörer kontrollerar funktionen att skapa pengar – och att denna funktion alltså direkt styr politiken i en given riktning. Samt att den svenska befolkningen aldrig har fått rösta om massinvandringen eller ens fått säga till om något i den frågan.

Vi ser också att det finns en koalition som tillsammans angriper den djupa staten och att den djupa staten numera bara är fragment av ett gammalt och föråldrat ekonomiskt och politiskt system. Vi får alltså mycket stöd utifrån för vad vi vill med BLADET, och vi vet att man ifrån utlandet följer och bevakar utvecklingen på BLADET.

Vi söker skribenter, fotografer, redaktörer, grafiker och IT-kunniga personer (med mera). Ni är alla välkomna att mejla oss på info@bladet.se. Ange ditt namn, din kompetens och vad du önskar vilja bidra med för att BLADET fortsatt ska utvecklas.

Tillsammans förändrar vi Sverige – en dag i taget.

REDAKTIONEN

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige