världsordning

Lagändringen som förväntas klubbas igenom idag oroar Anders Kompass, som avslöjade sexuella övergrepp mot barn i samband med en FN-insats när han arbetade för FN. Kompass agerade visselblåsare genom att slå larm i medier. Nu säger Anders Kompass till Aftonbladet han ser med stor oro på den lagändringen av grundlagen som väntas klubbas igenom under onsdagen. Han menar på att motsvarande larm kan bli olagliga och belagda med fängelsestraff.

– Jag blir orolig nu när jag läser om hur detta, inte minst massmedias oro, och tystnaden från politiskt håll, säger Kompass.

Kompass anser – bland annat – att det är oklart hur lagen ska tolkas och vad den egentligen innebär. Detta eftersom det inte har förekommit någon egentlig debatt.

I lagen finns en skrivning som innebär att handlingar som anses vara ”försvarliga” trots allt inte ska vara straffbara. Men den skrivningen ger Anders Kompass inte mycket för, eftersom det innebär att visselblåsare ändå riskerar att anmälas och utredas grundligt innan det kan slås fast att deras agerande var att betrakta som ”försvarligt”.

REDAKTIONEN

Relaterat

Sverige förbjuder journalister granska andra länder?

Nytt yttrandefrihetsbrott – utlandsspioneri införs – KU ger sitt stöd

Dokumentär: Estonia och striden om kropparna

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige