uppdateras

Regeringen vill se fler utlandsfödda kvinnor i arbete. Regeringen har därför gett flera myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan i uppdrag att informera om familjeplanering och ge karriärråd.

Regeringen via arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) öppnar nu för att ta bort flerbarnstillägget. Det framgår i en intervju med Nordmark och Aftonbladet. Flerbarnstillägget innebär att man får mer pengar ju fler barn man har.

Motiveringen uppges alltså vara ett sätt för att få ut fler kvinnor i arbete. Den grupp som är hårdast drabbade av arbetslöshet är kvinnor som är födda utanför Sverige då det i den gruppen är nästan var femte arbetslös.

Även etableringstillägget behöver enligt regeringen ses över och kan behöva ges individuellt i stället för baserat på hushåll. Det är en ersättning som nyanlända kan få när de deltar i etableringsprogram via Arbetsförmedlingen.

– Alla som kan arbeta ska arbeta. Man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja, det är en viktig utgångspunkt, säger hon.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
RF: Förbjud ryska barn att få tävla inom svensk idrott

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige