uppdateras

Ukraina är ett destinationsland för människohandel – där män, kvinnor och barn drabbas – i syfte för sexuellt utnyttjande av kommersiell karaktär och tvångsarbete. Ukrainska kvinnor smugglas till Ryssland, Polen, Turkiet, Kina, Tjeckien, Förenade Arabemiraten, Österrike, Italien, Portugal, Tyskland, Grekland, Israel, Spanien, Libanon, Ungern, Slovakien, Cypern, Storbritannien, Nederländerna, Serbien, Argentina, Norge, Iran, Bahrain och USA.

Majoriteten av ukrainska offer för människohandel är män som utnyttjats i Ryssland, Tjeckien och Polen, och som tvingades att arbeta som byggnadsarbetare, sjömän, fabriks- och jordbruksarbetare. Det finns indikationer på att Ukraina är en destination för människor från grannländer som smugglas för tvångsarbete och sexuellt utnyttjande. Dessutom förekommer människohandel inom Ukraina; det handlas med män och kvinnor inom landet i syfte att utnyttja arbetskraft inom jordbruket och tjänstesektorerna, kommersiellt sexuellt utnyttjande och påtvingat tiggeri. Det handlas med ukrainska barn både internt och transnationellt för kommersiellt sexuellt utnyttjande, påtvingat tiggeri och ofrivilligt tjänande inom jordbruksindustrin.

En IOM-undersökning som släpptes i december 2006 drog man slutsatsen att sedan 1991 hade cirka 117 000 ukrainare tvingats in i exploaterande situationer i Europa, Mellanöstern och Ryssland. 2008 följde inte den ukrainska regeringen till fullo minimistandarderna för att avskaffa människohandel; men de gjorde betydande ansträngningar för att göra det. Även om det fanns få bevis på ansträngningar för att begränsa regeringstjänstemäns medverkan till människohandel och på konkreta åtgärder för att skydda och hjälpa människohandelsoffer på nationell nivå, gjordes lokala insatser som ledde till vissa framsteg när det gäller hjälp till offer.

Regeringen gjorde också blygsamma men påtagliga framsteg när det gäller att förbättra bestraffningen av dömda människohandlare, lagföra människohandel, utbilda rättsväsendet och genomföra förebyggande aktiviteter. Det amerikanska utrikesdepartementets kontor för att övervaka och bekämpa människohandel placerades i landet “Tier 2” 2017.

Redaktionen

Relaterat
Polisen inleder insats mot misstänkt människohandel med ukrainare

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige