uppdateras

Washington Post rapporterar att risken för människohandeln av ukrainare ökar ju längre tid kriget pågår. Enligt organisationen La Strada International är de som flytt ensamma – det vill säga utan familj eller vänner – mest utsatta för människohandeln eftersom de måste förlita sig på människor de inte känner.

Ella Lesage –  aktiv inom en polsk grupp av kvinnliga chaufförer som erbjuder flyktingar säker skjuts – säger att många luras in i trafficking när de söker jobb eller bostad via sociala medier.

Hittills har La Strada inte sett tecken på någon större systematisk människohandel till följd av kriget.

REDAKTIONEN

 

Relaterat
Polisen anmäler människohandel av ukrainska flyktingar i tre fall

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige