uppdateras

Om förslaget från Irlands dataskyddsmyndighet att förbjuda överföringen av Metas data från Europa till USA börjar gälla, kan det innebära att Facebook och Instagram kan komma att stängas ner, redan i sommar. Det skriver Politico.

Den irländska dataskyddsmyndigheten skickade förslaget till sina europeiska motsvarigheter på torsdagen och det måste nu godkännas av dem.

”Om ett nytt ramverk för transatlantisk dataöverföring inte antas och vi inte får använda standardavtalsklausuler, kommer vi inte kunna erbjuda våra produkter och tjänster i Europa längre”, skriver Meta i ett uttalande till USA:s värdepappers- och börskommission.

Andra företag i Europa som skickar data till USA kommer även drabbas om det irländska förslaget får effekt. Det innebär att dessa företag då måste hitta andra sätt att överföra data på.

Ett nytt ramverk håller dock på att arbetas fram av Europeiska dataskyddsstyrelsen i skrivande stund – men det väntas inte vara på plats förrän tidigast 2023.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Fox News: Biden-familjens korruption ”sträcker sig över hela världen”

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige