uppdateras

Vi letar efter personer runt om i landet som har engagemanget och intresset av att bilda lokala diskussionsgrupper som kan påbörja arbetet med att forma partiprogrammet. Vi följer upp med regelbundna möten centralt – och möten kan hållas fysiskt som digitalt.

Vi söker den eller de som ser sig som ledare som kan bilda dessa grupper och som därmed leder desamma – alternativt den eller de som genom sitt engagemang önskar ta en ledande roll och stötta organisationen och nya medlemmar/supportrar och bjuda in dessa till samtal.

Diskussionsgrupperna utgör grunden för det engagemang som vi önskar se i partiet liksom i landet. Vi vill att människor nu börjar engagerar sig för att få till en samhällsförändring – och att människor aktivt medverkar till att skapa ett nytt samhälle och ett Sverige som håller ihop och enar – och som inte splittrar befolkningen.

De lokala diskussionsgrupperna kommer diskutera frågor om vad partiet ska vara vara – vad partiet ska heta – vilka frågor partiet ska/bör bedriva och hur vi strukturerar upp organisationen och hur den planering som vi behöver ha för att få igenom de förändringar vi önskar.

Tillsammans sätter vi grunden – och gemensamt formar organisationen utifrån gemensamma parametrar som stärker oss själva – var och en – men också att vi växer gemensamt utifrån det som var och en bidrar med med sina kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Mejla till info@bladet.se för mer information eller för att visa ditt intresse.

REDAKTIONEN

Relaterat
BLADET.se startar parti – vill förändra Sverige i grunden

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige