uppdateras

Kritik mot Google inkluderar oro för skatteflykt, missbruk och manipulation av sökresultat, dess användning av andras immateriella rättigheter, oro för att dess sammanställning av data kan kränka människors integritet och samarbete med den amerikanska militären på Google Earth för att spionera på användare, censur av sökresultat och innehåll, och energiförbrukningen för dess servrar samt oro över traditionella affärsfrågor som monopol, handelsbegränsning, patentintrång, indexering och presentation av falsk information och propaganda i sökresultat, och att vara en ”Ideologisk ekokammare”.

Googles moderbolag, Alphabet Inc., är ett amerikanskt multinationellt offentligt företag som investerar i internetsökning, molnberäkning och reklamteknik. Google är värd för och utvecklar ett antal internetbaserade tjänster och produkter, och genererar vinst främst från annonsering genom sitt Google Ads-program (tidigare AdWords).

Googles uttalade uppdrag är ”att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar”; detta uppdrag, och de medel som används för att uppnå det, har väckt oro bland företagets kritiker. Mycket av kritiken gäller frågor som ännu inte har behandlats av cyberlagstiftningen.

Shona Ghosh, journalist för Business Insider, har noterat att en ökande digital motståndsrörelse mot Google har vuxit.

UNDVIKANDE AV ATT BETALA SKATT

Google sänkte sina skatter med 3,1 miljarder dollar under perioden 2007 till 2009 med en teknik som flyttar de flesta av sina utländska vinster genom Irland och Nederländerna till Bermuda. Efteråt började företaget skicka 8 miljarder pund i vinst per år till Bermuda. Googles inkomstförskjutning – som involverar strategier kända för advokater som ”Double Irish” och ”Dutch Sandwich” – bidrog till att sänka sin utländska skattesats till 2,4 procent, den lägsta av de fem främsta amerikanska teknikföretagen efter börsvärde, enligt regulatoriska anmälningar i sex länder.

Enligt ekonomen och medlem av PvdA-delegationen inom Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament (S&D) Paul Tang, förlorade EU, mellan 2013 till 2015, en förlust som uppskattas till 3,955 miljarder euro från Google. När man jämför med andra länder utanför EU beskattar EU endast Google med en skattesats på 0,36 – 0,82 % av deras intäkter (cirka 25–35 % av deras EBT) medan denna skattesats är nära 8 % i länder utanför EU. Även om en ränta på 2 till 5 % – som föreslagits av Ekofinrådet – skulle ha tillämpats under denna period (2013-2015), skulle ett bedrägeri av denna ränta från Facebook ha inneburit en förlust från 1,262 till 3,155 miljarder euro i EU.

Google har anklagats av ett antal länder för att undvika att betala tiotals miljarder dollar i skatt genom ett invecklat system med licensavtal mellan företag och överföringar till skatteparadis. Till exempel har Google använt mycket konstruerade och konstgjorda distinktioner för att undvika att betala miljarder pund i bolagsskatt som sin brittiska verksamhet är skyldig.

Den 15 maj 2013 anklagade Margaret Hodge, ordföranden för Storbritanniens kommitté för offentliga räkenskaper, Google för att vara ”beräknade och […] oetisk” över dess användning av systemet. Googles ordförande Eric Schmidt har hävdat att detta system av Google är ”kapitalism”, och att han var ”mycket stolt” över det.

I november 2012 tillkännagav den brittiska regeringen planer på att utreda Google, tillsammans med Starbucks och Amazon.com, för eventuellt skatteundandragande. 2015 införde den brittiska regeringen en ny lag avsedd att straffa Googles och andra stora multinationella företags konstgjorda skatteflykt.

Den 20 januari 2016 meddelade Google att de skulle betala 130 miljoner pund i restskatt för att lösa utredningen. Men bara 8 dagar senare tillkännagavs det att Google kunde sluta med att betala mer, och brittiska skattetjänstemän var under utredning för vad som har kallats en ”älskling” för Google.

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska kommissionen har drivit flera konkurrensrättsliga mål mot Google, nämligen:

Klagomål om att Google missbrukat sin ställning som en dominerande sökmotor för att gynna sina egna tjänster framför konkurrenternas. Speciellt drev Google en gratis webbplats för jämförelse av shopping, Froogle, som den övergav till förmån för en webbplats med endast betald placering som heter Google Shopping. Andra jämförelsesajter klagade över en hastig minskning av webbtrafiken på grund av ändringar i Googles sökalgoritm, och några drevs i konkurs. Utredningen inleddes 2010 och avslutades i juli 2017 med böter på 2,42 miljarder euro mot moderbolaget Alphabet och en order om att ändra dess praxis inom 90 dagar.

Klagomål år 2015 om att dominansen av Android-operativsystemet missbrukades för att göra det svårt för konkurrerande tredjepartsappar och sökmotorer att vara förinstallerade på mobiltelefoner.

Klagomål år 2016 om att Google missbrukade sin marknadsdominans för att förhindra konkurrerande reklamföretag att sälja annonser till webbplatser som redan använder Google AdSense.

USA:s ANTITRUSTFRÅGOR

I juni 2015 nådde Google ett reklamavtal med Yahoo!, vilket skulle ha tillåtit Yahoo! att visa Google-annonser på sina webbsidor. Alliansen mellan de två företagen förverkligades aldrig helt på grund av antitrustproblem från det amerikanska justitiedepartementet. Som ett resultat drog Google sig ur affären i november 2018,

I vittnesmål inför en antitrustpanel i USA:s senats i september 2011 sa Eric Schmidt, Googles ordförande, att ”Internet är den ultimata jämlika spelplanen” där användare var ”ett klick bort” från konkurrenterna. Icke desto mindre frågade senator Kohl Schmidt om Googles marknadsandel utgjorde ett monopol – en speciell makt dominerande – för hans företag. Schmidt erkände att Googles marknadsandel liknade ett monopol, men noterade lagens komplexitet.

Under utfrågningen anklagade Mike Lee, republikan i Utah, Google för att laga sina sökresultat för att gynna sina egna tjänster. Schmidt svarade: ”Senator, jag kan försäkra att vi inte har lagat något.”

I vittnesbörd inför samma senatspanel sa Jeffrey Katz och Jeremy Stoppelman, verkställande direktörerna från Googles konkurrenter Nextag och Yelp, att Google lutar sökresultaten till sin egen fördel, vilket begränsar valmöjligheterna och kväver konkurrensen.

I oktober 2012 rapporterades det att den amerikanska Federal Trade Commissions personal förberedde en rekommendation om att regeringen skulle stämma Google på antitrustskäl. Områden som är oroande inkluderar anklagelser om att manipulera sökresultaten för att gynna Googles tjänster som Google Shopping för att köpa varor och Google Places för att marknadsföra lokala restauranger och företag; om Googles automatiska annonseringsmarknad, AdWords, diskriminerar annonsörer från konkurrerande onlinehandelstjänster som jämförelsesajter och webbplatser för konsumentrecensioner; om Googles avtal med smartphonetillverkare och operatörer hindrar dem från att ta bort eller modifiera Googles produkter, såsom dess Android-operativsystem eller Google Sök; och Googles användning av sina smartphonepatent. Ett troligt resultat av antitrustutredningarna är en förhandlad uppgörelse där Google går med på att inte diskriminera till förmån för sina produkter framför mindre konkurrenter.

Federal Trade Commission avslutade sin utredning under en period då Googles medgrundare, Larry Page, hade träffat individer i Vita huset och Federal Trade Commission, vilket ledde till frivilliga förändringar av Google; sedan januari 2009 till mars 2015 har anställda på Google träffat tjänstemän i Vita huset cirka 230 gånger enligt The Wall Street Journal.

ANDROID

Den 20 april 2016 lämnade Europeiska unionen in ett formellt antitrustklagomål mot Googles inflytande över Android-leverantörer, med påstående om att den obligatoriska paketeringen av hela uppsättningen av proprietär Google-programvara hindrade konkurrerande sökleverantörers möjlighet att integreras i Android och att det inte var leverantörer från att producera enheter som körde Android forks utgjorde båda konkurrensbegränsande metoder. I juni 2018 fastställde Europeiska kommissionen en böter på 5 miljarder USD för Google angående klagomålen från april 2016.

I augusti 2016 bötfälldes Google 6,75 miljoner USD av den ryska federala antimonopoltjänsten (FAS) under liknande anklagelser från Yandex.

Den 16 april 2018, Umar Javeed, Sukarma Thapar, Aaqib Javeed vs. Google LLC & Ors. resulterade i att Indiens konkurrenskommission beordrade en större utredningsbeslut mot Google Androids olagliga affärsmetoder. CCI:s utredningsarm borde slutföra den bredare undersökningen i fallet inom 150 dagar, sade ordern, även om sådana fall hos vakthunden vanligtvis drar ut på tiden i flera år. CCI sa också att vilken roll som helst av Google-chefer i det påstådda missbruket av Android-plattformen också borde undersökas.

”JEDI BLUE” MONOPLISERING AV REKLAMMARKNADEN I MASKOPI MED FACEBOOK

Enligt gruppen av 15 statliga åklagare som stämmer Google för antitrustfrågor,[36] ingick Google och Facebook ett prisöverenskommelse kallat Jedi Blue för att monopolisera onlineannonseringsmarknaden och förhindra inträdet av den mer rättvisa budgivningsmetoden för annonsförsäljning. på någon större reklamplattform. Avtalet bestod i att Facebook använde det Google-hanterade systemet för att lägga bud på och hantera onlineannonser i utbyte mot förmånliga priser och prioritet på bästa annonsplacering. Detta gjorde det möjligt för Google att behålla sitt lönsamma monopol över annonsutbyten online, samtidigt som Facebook sparade miljarder dollar på försök att bygga konkurrerande system. Över 200 tidningar har stämt Google och Facebook för att få tillbaka förluster som orsakats av samverkan.

Google medgav att affären innehöll ”en bestämmelse som styr samarbetet mellan Google och Facebook i händelse av vissa statliga utredningar.”

Google har ett internt team som heter gTrade som är dedikerat till att maximera Googles annonseringsvinster, enligt uppgift med hjälp av insiderinformation, prissättning, och utnyttja Googles relativa monopolpositioner.

KRITIK AV SÖKMOTORER

Under 2006/2007 observerade en grupp österrikiska forskare en tendens att missbruka Google-motorn som ett ”verklighetsgränssnitt”. Vanliga användare såväl som journalister tenderar att förlita sig på de första sidorna i Google Sök, förutsatt att allt som inte är listat där antingen inte är viktigt eller helt enkelt inte existerar. Forskarna säger att ”Google har blivit huvudgränssnittet för hela vår verklighet. För att vara exakt: med Googles gränssnitt får användaren intrycket av att sökresultaten innebär ett slags helhet. I själva verket ser man bara en liten del av vad man skulle kunna se om man även integrerar andra forskningsverktyg”.

Eric Schmidt, Googles vd, sa i en intervju med Financial Times 2007: ”Målet är att göra det möjligt för Google-användare att kunna ställa frågan som ”Vad ska jag göra imorgon?” och ’Vilket jobb ska jag ta?'” Schmidt bekräftade detta under en intervju 2010 med The Wall Street Journal: ”Jag tror faktiskt att de flesta människor inte vill att Google ska svara på deras frågor; de vill att Google ska berätta för dem vad de borde göra härnäst.”

Många företag och individer, till exempel MyTriggers.com och transportmagnaten Sir Brian Souter, har uttryckt oro angående rättvisan i Googles PageRank och sökresultat efter att deras webbsidor försvunnit från Googles förstasidesresultat. När det gäller MyTriggers.com anklagade den Ohio-baserade söksajten för shoppingjämförelser Google för att gynna sina egna tjänster i sökresultaten (även om domaren så småningom slog fast att sajten inte visade skada på andra liknande företag).

SKILDRINGAR AV RAS OCH KÖN

År 2013 sökte Emily McManus, chefredaktör för TED.com, efter ”english major who taught herself calculus” vilket fick Google att fråga: ”Menade du: english major who taught himself calculus?” Hennes tweet om incidenten fick draghjälp på nätet. Ett svar inkluderade en skärmdump av en sökning efter ”hur mycket kostar en wnba-biljett?” som autokorrigeringsfunktionen föreslog, ”hur mycket kostar en nba-biljett?” Google svarade direkt till McManus och förklarade att frasen ”taught himself calculus” förekom cirka 282 000 gånger, medan frasen ”taught herself calculus” förekom cirka 4 000 gånger. Företaget noterade också sina ansträngningar att få in fler kvinnor till STEM-områden.

2015 twittrade en man en skärmbild som visade att Google Foton hade taggat två afroamerikaner som gorillor. Google bad om ursäkt och sa att de var ”förskräckta och uppriktigt ledsna” och ”arbetade med långsiktiga korrigeringar.” En undersökning av WIRED två år senare visade att företagets lösning har varit att censurera sökningar efter ”gorilla”, ”chimp”. , ”schimpans” och ”apa.”

Mer finns att läsa här på engelska.

REDAKTIONEN

Relaterat

Google hjälpte Clinton i valet år 2016 – bekräftas av läckta mejl

Google har rödmarkerat/rödlistat Bladet.se