Home BRÄNSLE & MILJÖ Vart är den smarta miljöpolitiken år 2020?

Vart är den smarta miljöpolitiken år 2020?

Vart är den smarta miljöpolitiken år 2020?

Vi har nu under åren 2016 till 2019 haft hysterisk utveckling och ideologisk blind  närmast fascistisk miljöpolitik som skadar mer än vad det gör nytta.  Låt mig förklara enkelt: Med försämrad framkomlighet för bilism har det gett ökade utsläpp. Med ökad vindkraftverk försämrad djurliv och insektsliv. Med nedstängning av kärnkraftverk gett ökad förbränning av kolkraft och med ökad el-bilanvändning ökade miljöfarlig utsläpp och ökad barnkraftsarbete, med mera. Vi saknar helt enkelt smart politik för miljö och klimat för framtiden.

Det är så bakvänd miljöpolitik så man måste närmast häpna över den “tänkta godhet” närmast gett destruktiva krafter utlopp där stora ledartidningar skriver att man ska begränsa människans rätt att få rösta eller där så kallade “gröna” influensers kräver att medborgare inte ska få rösta i så kallade miljöfrågor “”Kör över vårt folk, Löfven ” bland annat skrivet i Expressen opinion.
Det är närmast så att någon röker i sig hysterisk mängder av psykedeliska svamp-extrakt och sedan skriver ut sin klimatångest “Vi har inte tid” och skriver att den livsviktiga “koldioxiden” måste begränsas. Närmast att ta ett hagelgevär att skjuta sig själv om man ens vill genomföra dessa idéer om att lagra koldioxid i marken, samt ett gigantiskt slöseri av pengar.

Tänk att dagens miljö & energiskatt på 101 miljarder så går endast knappa 4 miljarder till miljö medan de resterande går till infantila projekt eller täcker andra utgifter ej förknippade med miljö och klimat. När denna skatt borde gå till att reformera infrastrukturen till ett riktig miljö och klimatvänligt samhälle.

Vart är de smarta förslagen? Vart är framtidens smarta miljöpolitik? Vilket parti kommer bedriva smart grön global miljöpolitik ?
Om något parti är modigt nog, så skulle vi kunna se ett starkare samhälle om dagens miljöpolitik blev på riktig en grön och smart politik som går ut på att göra det avlånga landet Sverige till ett att världens främsta nationer i utveckling till ett grönt samhälle.

Tänk om dessa 101 miljarder i första skede kunde sänkas speciellt inom energiskatten till att göra det drägligare för landsbygden att bo och verka samt industrin får större konkurrenskraft.

Smart miljöpolitik 1)
Bygg vätgasbilar precis som Toyota eller BMW gör, med statligt håll motivera med att investera och bjuda in parter från näringslivet och gå ihop om samverkan att bygga upp ny bilindustri. Använd gamla Saab-fabriker och dess logistik-kedja med bildelar till att bygga effektiva vätgasbilar. Vätgas är mer ekonomiskt, renare och lättare att lagra än el, då nya metoder har gjort det billigare att klyva fram vätgas med el, och kan sedan oberoende lagras över hela Sverige. Utsläpp av vätgas är ju vattenånga och mindre explosiv än bensin.

Smart miljöpolitik 2)
Minska dagens bensinskatt till rimlig nivå, jämförbar nivå till 2008 års oljepris / bensinpris skulle ge en kostnad av 10 kr litern istället, det skulle resultera till ökad nätverkande över hela Sverige göra det billigare för kollektivtrafiken samt öka det småskaligt företagande i avlägsna delar av landet.

Smart miljöpolitik 3)
Öka produktion av biobränslen gör oss till en nation av biobränslen för export och minskad beroende av bensin i väntan på att vi får infasade vätgasbilar. Samtidigt ha subventioner på produkter och omställning av bensinbilar till att klara av biobränslen eller ännu bättre – konvertering till vätgasbilar.

Smart miljöpolitik 4)
Minska flaskhalsar för biltrafiken skulle resultera till mindre utsläpp och man skulle parallellt skapa skogsplantering där man beräknar varje bil får skog utplanterad över statlig ägd mark vilket skulle bli ca 4 träd per bil per år. Det betyder att bilismen i Sverige skulle bidra med noll utsläpp av koldioxid samt tills frågan om koldioxid är utredd så har vi fått stora skogsmarker som sedan skulle kunna avverkas ifall forskningen om koldioxid var felaktig.  Det betyder då stora intäkter för staten i framtiden.

Smart miljöpolitik 5)
Bygg ut kärnkraftverken, uppgradera dem och använd redan gammalt förbrukad kärnavfall som med moderna metoder fortfarande kan ge klyvning och elproduktion och samtidigt minska uranbrytningens behov och skador på miljön.

Smart miljöpolitik 6)
Lägg ned de skadliga fula vindkraftverken och bygg ut vågkraftverken istället som ska både skapa mer syre till havet samtidigt dess el går till att producera vätgas, till i ett första skede bekosta utbyggnaden genom försäljning av vätgas men sedan säljas av efter att investeringen har återbetalas.

Smart miljöpolitik 7)
Bygg upp båtar som drivs med vätgas och solceller, som åker runt för uppsamling av plast i haven oavsett om nu 99.999 % av all plast i de Svenska haven kommer från andra länder så kan vi ta upp plasten och förbränna plasten i svenska värmekraftverk som ger minimal miljöpåverkan och gör att vi i slutändan kan minska kostnader på värmekraftverken som idag måste köpa sopor. Vi skulle erbjuda hela världen att våra båtar åker och plockar upp skräp och plast från haven.

Smart miljöpolitik 8)
Bygg upp den inhemska jordbruksproduktionen, ta bort skatten helt för bönder som investerar i grön teknik och teknologi, subventionera även för bönder som inte har råd till detta.  Genom denna omställning kan vi få billigare grödor i Sverige och minska långväga transporter av varor till Sverige och samtidigt bättre klimat och miljö.

Smart miljöpolitik 9)
Motivera skolor att utbilda elever i smart miljötänk så att vi får framtida ingenjörer som kan skapa innovativa miljölösningar och skapa produkter för framtida miljöproduktioner som vi kan skicka på export till utlandet där behoven är enorma för grön teknologi.

Smart miljöpolitik 10)
Successivt minska miljöskatt och energiskatter efter hur samhället omställs, vilket gör att familjer med många barn får det billigare att bo i Sverige när deras el-kostnader minskar kan sedan konsumera i inköp av grön mat, gröna produkter. Ta bort skatt på plastpåsar då de flesta plastpåsar ändå hamnar i svenska värmekraftverk som är ett av världens renaste, och slipper då köpa in sopor från andra länder.

Smart miljöpolitik är vad vi behöver och inte ideologiskt förblindad känslostyrd miljöpolitik som kastar sig framstupa utan att se sig för och inte planera för framtiden. Vi måste sluta tro att saker kan ändras på dagis eller grundskolan, utan detta måste lösas av det vuxna samhället.

Blir året 2020 då det vänder i Sverige till ett modernare smartare land med miljötänk på riktigt?

Fredrik Vargas
Redaktör och krönikör 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige