Home NYHETER Granskning Vårdguiden 1177 omyndigförklarar vuxnas ansvar -Regeringskansliet kräver ansvar?

Vårdguiden 1177 omyndigförklarar vuxnas ansvar -Regeringskansliet kräver ansvar?

Vårdguiden 1177 omyndigförklarar vuxnas ansvar -Regeringskansliet kräver ansvar?

GRANSKNING -LYSSNA PÅ MP3 OCH TYCK TILL:  Vårdguidden 1177.se har i en uppdatering den 5 Februari 2021 ändrat reglerna och omyndigförklarar föräldrars ansvar för sina barn som har fyllt 13 år. Medan Regeringskansliet föreslår utökat ansvar i kontrast med 8500 kr i böter per basbelopp.
Lyssna och hör själv!

En läsare till Bladet.se har uppmärksammade oss i ett mail om Vårdguiden 1177 fråntar ansvaret från föräldrarna när ens barn fyller 13 år och att barnen kan neka föräldern rätten att ha koll på sitt barns hälsa i direkt i kontrast mot rådande lagar och regler?

Citat från 1177.seDina föräldrar eller vårdnadshavare kan läsa din journal och se dina andra vårdärenden tills du fyller 13. När du har fyllt 13 är det bara du som har rätt att logga in.”

Vi ringde vårdguiden i ett försök att få svar:

Regeringen föreslår i kontrast mot regionerna,  i en proposition om ett utökat ansvar för skador som ett barn eventuellt orsakar kanske på grund av ett medicinskt tillstånd.

Förslaget innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för vissa typer av skador som barnet orsakar. Ansvaret förutsätter inte att föräldern varit vårdslös. Ansvaret ska gälla person- och sakskada och skada genom kränkning som barnet vållar genom brott. Förälderns ansvar är enligt förslaget begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet (för närvarande ungefär 8 500 kr) för varje skadehändelse.” Länk>

Samtidigt som Regeringskansliet även beskriver föräldrars ansvar:
Att ha vårdnad om ett barn innebär vissa plikter, till exempel se till att barnet får den omvårdnad, trygghet och fostran som barnet behöver samt se till att barnet inte far illa. Vårdnadshavaren har även rätten och skyldigheten att besluta i personliga frågor som är viktiga för barnet, till exempel om barnets utbildning. Ju äldre barnet blir, desto större hänsyn ska tas till vad barnet själv vill.”

Vi på Bladet.se har ringt både familjerättsansvariga tjänstemän som inte ville svara på regeringskansliet samt ringt Vårdguiden med dåliga svar eller uteblivna svar.

Läs och lyssna, vad tycker du?

Redaktionen

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige