Home SAMHÄLLE Blåljus Utbildning hos polisen ska stoppa självmord – RSMH kommenterar

Utbildning hos polisen ska stoppa självmord – RSMH kommenterar

Utbildning hos polisen ska stoppa självmord – RSMH kommenterar

Under våren så får ingripande-poliser utbildning på ett bra sätt “akut omhändertaga av självmordsnära person” i för att kunna motverka självmord samt hur det skall hanteras, bland annat. Bladet.se har även bett om en kommentar från förbundet RSMH för psykosocial ohälsa.

Polisen får bättre verktyg att motverka det psykosociala negativa effekterna i landet bland annat. Antal suicidfall (självmord) har stigit i polisens ärenden de senaste åren.

Bland annat berättar Polisen:

Under våren 2020 pågår en kurs för utbildare i akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP).
Utbildarna får efter kursen kompetens att utbilda i risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet, samtalstekniker i bemötandet med en person som befinner sig i en akut självmordsituation och vilken hjälp som kan erbjudas den som är i psykisk nöd.
Deras uppdrag är att genomföra fortbildning för olika målgrupper inom polisen.

Fortbildningen i AOSP genomförs i myndighetens samtliga polisregioner under våren och hösten 2020. Det är främst ingripandepoliser som går denna fortbildning, men även personal på regionledningscentralerna, polisens kontaktcenter och arrestpersonal. Först ut att genomföra fortbildningen AOSP är Gotland.

Annika Bostedt, projektledare för ungdomsprojekt hos RSMH,
berättar att hon upplevde att tidigare polisorganisations oftare råkade skapa dramatisk situationer vid omhändertagande.
Annika ser positivt på polisens nya kurs och tror det kan ge
goda effekter inte minst i svåra avvägningar vid att situationsbedöma risk för pågående dödligt våld kontra vardagshändelser med utagerande beteenden. ”

RSMH delar den en del av den kritik som riktats mot tidigare utbildningsinsatser för poliser, men är också ödmjuk inför att poliser i sin vardag också är människor som i sitt ansvar för människors trygghet har en mängd konkurrerande krav och ingångar till situationer som kan utspelas på några sekunder med livslånga konsekvenser för de inblandade

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-skjututbildning-kritiseras

Fakta:
I Sverige har vi årligen ett självmordstal mellan 1000-1400 och senaste mätningen var från 2019 som presenterade data från Folkhälsomyndigheten med för statistik år 2018

Under 2018 avled totalt 1 259 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av suicid i Sverige.
Antalet suicid per 100 000 invånare, suicidtalet, var 15 detta år. Av de avlidna var 70 procent män. Suicidtalet var högst i åldersgruppen 85 år och äldre och lägst i åldersgrupperna 15–29 år

Redaktionen

Källor: FHM och Polisen

samt intervju med RSMH

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige